Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044763

OBCHODNÉ MENO: 42 production s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 84462/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravská cesta 1793/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 46 850 333

DEŇ ZÁPISU: 02.10.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. reklamné a marketingové služby,

3. prenájom hnuteľných vecí,

4. fotografické služby,

5. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

7. administratívne služby,

8. vydavateľská činnosť,

9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

10. počítačové služby,

11. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,

12. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Pálenik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jablonka 208, Názov obce: Jablonka, PSČ: 906 21 , Dátum narodenia: 26.12.1973, Deň vzniku funkcie: 02.10.2012

Meno a priezvisko: Natália Páleniková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jablonka 208, Názov obce: Jablonka, PSČ: 906 21 , Dátum narodenia: 21.01.1992, Deň vzniku funkcie: 01.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Pálenik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jablonka 208, Názov obce: Jablonka, PSČ: 906 21 , Dátum narodenia: 26.12.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.09.2012 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Čestné vyhlásenie zo dňa 17.10.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1