Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044764

OBCHODNÉ MENO: A.L.O. AUTOSKLO, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 69312/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Varšavská 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 45 935 025

DEŇ ZÁPISU: 15.12.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,

3. vedenie účtovníctva,

4. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

5. Opravy karosérií

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

15. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

16. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

22. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

23. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Petra Rozenbergová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podbrezovská 6787/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 08.02.1982, Deň vzniku funkcie: 01.01.2020

Meno a priezvisko: Marek Rozenberg, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podbrezovská 6787/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 07.09.1984, Deň vzniku funkcie: 01.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marek Rozenberg, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podbrezovská 6787/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 07.09.1984

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Petra Rozenbergová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podbrezovská 6787/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 08.02.1982

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.11.2010 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.10.2013.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.03.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1