Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044803

OBCHODNÉ MENO: EASTFIELD Property a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5320/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radvanská 7603/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 46 202 447

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2011

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

6. reklamné a marketingové služby,

7. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

9. nákladná a cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

10. počítačové služby,

11. prenájom hnuteľných vecí,

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

13. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mário Ledecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Garbiarska ulica 247/27, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 10.03.1970, Deň vzniku funkcie: 05.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Lukáš Tkáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Š. Králika 455/5, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 08.11.1996, Deň vzniku funkcie: 09.05.2024

Meno a priezvisko: Karina Szökeová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica J. L. Bellu 528/14, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 06.11.1996, Deň vzniku funkcie: 09.05.2024

Meno a priezvisko: Petra Ledecká, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riečna ulica 3254/33, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 05.08.1978, Deň vzniku funkcie: 09.05.2024

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Mário Ledecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Garbiarska ulica 247/27, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 10.03.1970

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  2 500,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 128/2011, Nz 17108/2011 dňa 11.05.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 134/2012 Nz 9541/2012 zo dňa 16.3.2012, zmena obchodného mena na EASTFIELD Property a. s.

3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.04.2014.

4. Notárska zápisnica N 1397/2014, Nz 59753, NCRls 60629/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1