Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044781

OBCHODNÉ MENO: Bory Mall, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4228/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamač 6780, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 

IČO: 36 824 763

DEŇ ZÁPISU: 29.08.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. marketing a prieskum trhu,

5. automatizované spracovanie dát,

6. reklamná a propagačná činnosť,

7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

9. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

11. prenájom hnuteľných vecí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Milan Klégr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K potokům č.p. 430, Názov obce: Řitka, PSČ: 252 03 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 12.05.1965, Deň vzniku funkcie: 23.03.2018

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Lucia Bíliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nové Záhrady VII/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 06.09.1987, Deň vzniku funkcie: 23.03.2018

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. arch. Juraj Nevolník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ponad ohrady 194/51, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 24.10.1987, Deň vzniku funkcie: 01.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michal Hranai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iľjušinova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 09.09.1988, Deň vzniku funkcie: 28.04.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Rehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 24.03.1988, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022

Meno a priezvisko: Michal Pindroch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Makovického 5188/30, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 05.12.1987, Deň vzniku funkcie: 18.04.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212, Názov obce: Limassol, PSČ: 3802 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: HE295402

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 503 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 503 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.

Počet: 4 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  5 000 000,000000 EUR 

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 700 000,000000 EUR 

Počet: 38 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

Počet: 3 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 10.08. 2007 spísanou vo forme notárskej zápisnice N 604/2007, Nz 31621/2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 371/2009 Nz 11764/2009 zo dňa 15.04.2009. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Fan&Tic, a.s. na nové KARMUG, a. s..

3. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1530/2009, Nz 54988/2009, NCRls 55639/2009 zo dňa 23.12.2009.

4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.8.2010 vo forme notárskej zápisnice-zmena mena z: KARMUG, a. s. na: Bory Mall, a. s.

5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 535/2010, Nz 39102/2010 zo dňa 22.10.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.10.2010.

6. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 18.01.2012.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2013. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.02.2013 a zo dňa 19.02.2013.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N 53/2013, Nz 7645/2013, NCRIs 7837/2013.

9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 333/2013, Nz 51881/2013, NCRls 52669/2013 zo dňa 10.12.2013.

10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.07.2015.

11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 4/2016, Nz 1650/2016, NCRIs 1685/2016 zo dňa 20.01.2016

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1