Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044798

OBCHODNÉ MENO: Dobšovič & Partners, a.s. v likvidácii

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7621/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 55 894 046

DEŇ ZÁPISU: 25.11.2023

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

5. Vedenie účtovníctva

6. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

8. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

9. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Dobšovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 53, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 08.01.1979, Deň vzniku funkcie: 25.11.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ján Hudec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na varte 13200/2C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 02.11.1981, Deň vzniku funkcie: 25.11.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predstavenstvo, a to predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Marek Dobšovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 03.11.1986, Deň vzniku funkcie: 25.11.2023

Meno a priezvisko: JUDr. Alfréd Krasko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dulovo námestie 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 17.04.1993, Deň vzniku funkcie: 25.11.2023

Meno a priezvisko: Bruno Kern, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 02.05.1996, Deň vzniku funkcie: 25.11.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Moses Invest, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 851 01 , IČO 55 640 672

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  75 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  75 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 150 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:   500,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 14.05.2024

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Dobšovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 53, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 08.01.1979, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1