Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044767

OBCHODNÉ MENO: Across Investment Vehicle 1 a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7693/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bancíkovej 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 

IČO: 54 135 010

DEŇ ZÁPISU: 22.10.2021

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Administratívne služby

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Vedenie účtovníctva

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Július Strapek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 2196/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 28.11.1972, Deň vzniku funkcie: 08.12.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Adam Jášek, MSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wolkrova 1127/45, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 16.05.1991, Deň vzniku funkcie: 08.12.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konajúci pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Kristián Galla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 7758/66, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 15.08.1979, Deň vzniku funkcie: 08.12.2023

Meno a priezvisko: Juraj Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 17561/3B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 24.03.1979, Deň vzniku funkcie: 08.12.2023

Meno a priezvisko: Branislav Strapek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 2196/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 01.07.1975, Deň vzniku funkcie: 08.12.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Across Finance, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 35 887 753

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Bez obmedzenia

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1