Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R044759

OBCHODNÉ MENO: Statika a diagnostika stavieb, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 178521/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečné jazerá 2659/181A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 55 848 133

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačnohospodárskej povahy

8. Vykonávanie odborných činností vo výstavbe autorizovaným stavebným inžinierom v kategórií inžinier pre statiku stavieb podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing.PhD. Lukáš Blesák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečné jazerá 2659/181A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 01.12.1984, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing.PhD. Lukáš Blesák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečné jazerá 2659/181A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 01.12.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1