Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R044760

OBCHODNÉ MENO: TAXORY Global, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 178526/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 88 B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 56 256 345

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

5. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

11. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

12. Čistiace a upratovacie služby

13. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

14. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

15. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

16. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

17. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

18. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

19. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

20. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Simona Veselová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bleduľová 607/4, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 15.06.1988, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Simona Veselová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bleduľová 607/4, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 15.06.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1