Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R044756

OBCHODNÉ MENO: Skysoluz s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 178523/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 1320/57, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 

IČO: 56 255 934

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Vedenie účtovníctva

8. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

9. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

10. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

11. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

12. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

13. Verejné obstarávanie

14. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

16. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

17. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

18. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dominik Malík, Bydlisko: Názov obce: Považská Bystrica 272, PSČ: 017 04 , Dátum narodenia: 06.10.1993, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dominik Malík, Bydlisko: Názov obce: Považská Bystrica 272, PSČ: 017 04 , Dátum narodenia: 06.10.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1