Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R044746

OBCHODNÉ MENO: Baustrom s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 178519/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 56 065 086

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Čistiace a upratovacie služby

6. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

7. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

8. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Paluga, Bydlisko: Názov obce: Medzibrodie nad Oravou 73, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 01.03.1989, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Paluga, Bydlisko: Názov obce: Medzibrodie nad Oravou 73, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 01.03.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1