Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R044745

OBCHODNÉ MENO: AMORI s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 178520/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradská 8518/124, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 

IČO: 56 237 600

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

14. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

16. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

17. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jaroslav Ragas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 90, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 13.06.1987, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jaroslav Ragas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 90, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 13.06.1987

Výška vkladu: 16 180,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 16 180,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 180,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 180,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1