Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R044753

OBCHODNÉ MENO: Polyen Group a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7695/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lermontovova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 

IČO: 56 141 343

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

8. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

10. Výroba výrobkov z gumy a plastov

11. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

16. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

17. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mário Kosiba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Achátová 611/23, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 , Dátum narodenia: 20.08.1981, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že konajúci pripojí k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a priezvisku svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Peter Fröhlich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 15, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 13.03.1985, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Meno a priezvisko: Roman Loj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): E. F. Scherera 4801/16, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 03.12.1980, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Molitoris, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kladzany 64, Názov obce: Nižný Hrabovec, PSČ: 094 21 , Dátum narodenia: 15.08.1971, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1