Obchodný vestník 177/2023 Zbierka listín Deň vydania: 18.09.2023
R106845
Okresný súd Nitra - Zbierka listín

Spoločnosť Amica group, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55647/N-Zbl, so sídlom: Horné Suroviny 1014/5, 905 01 Senica, IČO: 53 624 149, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 22.08.2023

Spoločnosť AV Agro s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37809/N-Zbl, so sídlom: Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky, IČO: 47 866 080, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplne znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 28.06.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 28.06.2023

Spoločnosť BAMAS service s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60662/N-Zbl, so sídlom: Orechová 31, 943 01 Štúrovo, IČO: 55 530 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.06.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 12.06.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.06.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 12.06.2023
- ZL - úplné znenie
Dátum doručenia: 12.07.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.07.2023

Spoločnosť BECEL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60765/N-Zbl, so sídlom: Lesná 627/1, 949 01 Nitra, IČO: 55 544 886, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 27.06.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 27.06.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 27.06.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 27.06.2023

Spoločnosť BESICO BB, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53505/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 22, 949 01 Nitra, IČO: 53 567 846, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 22.06.2023
- Prezenčná listina
Dátum doručenia: 22.06.2023
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 22.06.2023

Spoločnosť BOBDOO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60098/N-Zbl, so sídlom: Račianske Mýto 10990/1C, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 55 369 090, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 31.08.2023
- Rozhodnutie o zmene.asice
Dátum doručenia: 31.08.2023
- Úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 31.08.2023

Spoločnosť B-tech Automation s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45951/N-Zbl, so sídlom: Pri mlyne 589/4, 949 05 Nitra, IČO: 51 791 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Camfil s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19276/N-Zbl, so sídlom: Priemyselný park Géňa, Ul. E. Sachsa 8, 934 01 Levice, IČO: 36 650 935, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Camping Shop s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56702/N-Zbl, so sídlom: Kasárenská 1552/26, 943 01 Štúrovo, IČO: 54 457 408, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 02/2022 - 12/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť CASTRUMFOOD, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18530/N-Zbl, so sídlom: Bardoňovo 307, 941 49 Bardoňovo, IČO: 36 667 129, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť CERED s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37315/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 1795/58, 952 01 Vráble, IČO: 47 578 637, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam majetku
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Základný zoznam prihlásených pohľadávok
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť CS - SALVUS spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13276/N-Zbl, so sídlom: Bátovská cesta 6023/13, 934 01 Levice, IČO: 36 547 786, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Zápisnica zo zasadnutia MVZ
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Vyhlásenie konateľa
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť CS-GZ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43820/N-Zbl, so sídlom: Bátovská cesta 6023/13, 934 01 Levice, IČO: 51 038 145, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Zápisnica zo zasadnutia MVZ
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť DK CLINIC s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60875/N-Zbl, so sídlom: Jahodová 2175/7, 955 01 Topoľčany, IČO: 55 581 412, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 06.07.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 06.07.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 06.07.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 06.07.2023
- Podpisový vzor konateľa II.
Dátum doručenia: 06.07.2023
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 12.07.2023

Spoločnosť Eastern Connection, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26087/N-Zbl, so sídlom: Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 45 371 865, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica.asice
Dátum doručenia: 06.09.2023
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť EPIC GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60396/N-Zbl, so sídlom: Bratislavská 4, 949 01 Nitra, IČO: 47 182 725, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Ethereal s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59667/N-Zbl, so sídlom: Zámocká 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 244 017, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie
Dátum doručenia: 01.08.2023
- podpisovy_vzor
Dátum doručenia: 01.08.2023
- nove_znenie_ZL_ethereal.pdf.asice
Dátum doručenia: 01.08.2023

Spoločnosť INVISIO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60789/N-Zbl, so sídlom: Pri Brezovom háji 4644/5, 949 01 Nitra, IČO: 55 544 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 19.06.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 19.06.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 19.06.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 19.06.2023
- Podpisový vzor konateľa II.
Dátum doručenia: 19.06.2023

Spoločnosť KMT 77 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53988/N-Zbl, so sídlom: Cyrilometódska 2, 940 02 Nové Zámky, IČO: 53 676 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Kukučínov - Poľnohospodárske družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 256/N-Zbl, so sídlom: Kukučínov 112, 937 01 Kukučínov, IČO: 00 612 235, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť KUZMA7 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59498/N-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 55 082 793, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023
- úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023
- kuz2_rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023

Spoločnosť Lutor s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59409/N-Zbl, so sídlom: Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 55 181 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ZL
Dátum doručenia: 21.08.2023
- rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 21.08.2023

Spoločnosť Mediation Trade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58958/N-Zbl, so sídlom: Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 54 877 938, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mediation_ZL.asice
Dátum doručenia: 23.08.2023
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 23.08.2023

Spoločnosť MH Nábytok, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14568/N-Zbl, so sídlom: Nitrianska 327/94, 956 05 Radošina, IČO: 36 332 836, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť MKR United s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46114/N-Zbl, so sídlom: Komenského 317/135, 943 01 Štúrovo, IČO: 51 820 102, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Multipol s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58661/N-Zbl, so sídlom: 1. mája 3200, 943 60 Nána, IČO: 54 940 702, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spol.
Dátum doručenia: 11.07.2023

Spoločnosť OPTIPA STAV s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60826/N-Zbl, so sídlom: Hlboká 67/41, 949 01 Nitra, IČO: 55 569 676, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 04.07.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.07.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 04.07.2023

Spoločnosť PVS Patentverwertung, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19402/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 140, 949 01 Nitra, IČO: 36 735 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Reality International s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60207/N-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 55 379 966, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie_jedineho_spolocnika_sundial.pdf.asice
Dátum doručenia: 16.08.2023
- vyhlasenie_podpisovy_vzor_ondrek_sundial.pdf.asice
Dátum doručenia: 16.08.2023
- zakladatelska_listina_nove_uplne_znenie_sundial.pdf.asice
Dátum doručenia: 16.08.2023

Spoločnosť ReinZeit SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60754/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 6, 952 01 Vráble, IČO: 55 478 115, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 23.06.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 23.06.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 23.06.2023

Spoločnosť REtrojka s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60862/N-Zbl, so sídlom: S. H. Vajanského 4998/43, 940 02 Nové Zámky, IČO: 55 602 151, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 10.07.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 10.07.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 10.07.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 10.07.2023

Spoločnosť Rubicon s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60447/N-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 55 456 634, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- nove_znenie_ZL_rubi.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.07.2023
- podpisovy_vzor_rubi.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.07.2023
- rozhodnutie_rubi.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.07.2023

Spoločnosť Servis company s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58652/N-Zbl, so sídlom: Nám. Kossutha 3087, 945 01 Komárno, IČO: 54 941 431, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spol.
Dátum doručenia: 03.07.2023

Spoločnosť SK MOST 2022 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58386/N-Zbl, so sídlom: Banícka 703/16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 53 256 808, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 28.08.2023
- zak. listina.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023

Spoločnosť Správcovská SRH s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57988/N-Zbl, so sídlom: Námestie Kossutha 3087, 945 01 Komárno, IČO: 54 805 333, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spol.
Dátum doručenia: 06.07.2023

Spoločnosť TM Personalmanagement s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50068/N-Zbl, so sídlom: Braneckého 17, 949 01 Nitra, IČO: 52 805 191, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť V.I.P. protection, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45523/N-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 37/19, 972 26 Nitrianske Rudno, IČO: 51 424 169, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 18.08.2023
- spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 18.08.2023
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 18.08.2023

Spoločnosť VÚEZ, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10026/N-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice, IČO: 36 522 457, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Z A G spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23003/N-Zbl, so sídlom: Bátovská cesta 6023/13, 934 01 Levice, IČO: 44 333 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok č. 3
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Zápisnica zo zasadnutia MVZ
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Vyhlásenie konateľa
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 11.09.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1