Obchodný vestník 177/2023 Zbierka listín Deň vydania: 18.09.2023
R106844
Okresný súd Prešov - Zbierka listín

Spoločnosť Assets Plus, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37823/P-Zbl, so sídlom: Námestie mieru 1, 080 01 Prešov, IČO: 52 165 981, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť AUTOSPOL POPROCKÝ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32530/P-Zbl, so sídlom: Nižný Hrabovec 300, 094 21 Nižný Hrabovec, IČO: 50 177 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť BCS plus, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2888/P-Zbl, so sídlom: Mlynská 683/4, 082 71 Lipany, IČO: 31 723 799, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť ComRebars Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33469/P-Zbl, so sídlom: Šarišská 1867, 091 01 Stropkov, IČO: 50 236 610, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Credit Cars PO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37473/P-Zbl, so sídlom: Námestie mieru 1, 080 01 Prešov, IČO: 52 118 029, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť ETAGO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24846/P-Zbl, so sídlom: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 46 312 072, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Foodstyle s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25032/P-Zbl, so sídlom: Hencovská 287, 093 02 Hencovce, IČO: 46 382 763, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť GOKU CAPITAL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35366/P-Zbl, so sídlom: Pilhov 257, 065 22 Mníšek nad Popradom, IČO: 51 164 876, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť G-O-MMM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17825/P-Zbl, so sídlom: akad. Pavlova 312, 091 01 Stropkov, IČO: 36 681 261, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Granite-servis, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39991/P-Zbl, so sídlom: Záborské 135, 082 53 Záborské, IČO: 52 982 734, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť INSIA VPS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34852/P-Zbl, so sídlom: Martina Benku 1, 080 01 Prešov, IČO: 50 955 004, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť ISB MediTrade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26448/P-Zbl, so sídlom: Bajkalská 13330/12A, 080 01 Prešov, IČO: 46 782 192, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť KARLOFF, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35793/P-Zbl, so sídlom: Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 247 367, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť KVconstruct s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38645/P-Zbl, so sídlom: Fričovce 25, 082 37 Fričovce, IČO: 52 537 854, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť MARCG s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15593/P-Zbl, so sídlom: Centrálna 274, 089 01 Svidník, IČO: 36 499 838, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť McMondo s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21872/P-Zbl, so sídlom: Fintická 13119/46, 080 06 Prešov, IČO: 44 887 485, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť NT - TOMNA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37240/P-Zbl, so sídlom: Námestie mieru 1, 080 01 Prešov, IČO: 52 013 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť PHYSIO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25171/P-Zbl, so sídlom: Levočská 11, 080 01 Prešov, IČO: 46 344 705, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť PULMO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14174/P-Zbl, so sídlom: Hollého 14/D, 080 01 Prešov, IČO: 36 486 078, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Slovak Healthcare s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31305/P-Zbl, so sídlom: Zimná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 48 076 279, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť STAMI TRADE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35911/P-Zbl, so sídlom: Chmeľov 213, 082 15 Chmeľov, IČO: 51 337 266, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť SWM holding s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33195/P-Zbl, so sídlom: Nám. sv. Mikuláša 2, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 50 404 156, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19616/P-Zbl, so sídlom: Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok, IČO: 43 937 721, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť TOM - NA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29551/P-Zbl, so sídlom: Medzany 178, 082 21 Medzany, IČO: 47 547 022, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Via - Projekt s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42972/P-Zbl, so sídlom: Nová 23, 080 06 Prešov, IČO: 54 113 733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť ZFP Kožár, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25551/P-Zbl, so sídlom: Námestie mieru 1, 080 01 Prešov, IČO: 46 547 410, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Žulien company s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43038/P-Zbl, so sídlom: Medzany 178, 082 21 Medzany, IČO: 54 130 042, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1