Obchodný vestník 177/2023 Zbierka listín Deň vydania: 18.09.2023
R106842
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín

Spoločnosť 3H STUDIO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45404/R-Zbl, so sídlom: Šimonovianska 1762, 958 03 Partizánske, IČO: 55 499 953, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 25.08.2023
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť 3K Solutions, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38592/R-Zbl, so sídlom: Horná 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 553 171, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 08.08.2023

Spoločnosť A&Z Accounting, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43886/R-Zbl, so sídlom: Dukelská 972/7, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 54 720 753, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť AGF 2, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44913/R-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 55 271 073, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 22.08.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 22.08.2023

Spoločnosť AR seven s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37799/R-Zbl, so sídlom: Ľubochnianska 1, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 176 622, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor Adrián Brodňanský
Dátum doručenia: 17.08.2023
- Podpisový vzor Roman Brodňanský
Dátum doručenia: 17.08.2023
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 17.08.2023
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 17.08.2023

Spoločnosť BMX FOOD s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36760/R-Zbl, so sídlom: Inovecká 9, 911 01 Trenčín, IČO: 51 817 047, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ s prezenčnou listinou
Dátum doručenia: 21.08.2023
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 21.08.2023

Spoločnosť CA ŠIMORA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37598/R-Zbl, so sídlom: Bratislavská 54/129, 911 05 Trenčín, IČO: 52 129 667, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 18.07.2023
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 18.07.2023

Spoločnosť Carzano s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25654/R-Zbl, so sídlom: 1. mája 173/11, 911 01 Trenčín, IČO: 46 399 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 10.07.2023

Spoločnosť CuBrAl MARKET s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45338/R-Zbl, so sídlom: Jesenná 22, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 413 838, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť Dojeva s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45574/R-Zbl, so sídlom: Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 092 269, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť Ecofirm s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45576/R-Zbl, so sídlom: Heďbeneéte 412, 929 01 Kútniky, IČO: 47 708 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutia spoločnosti
Dátum doručenia: 12.07.2023
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.07.2023

Spoločnosť ELMAR Color s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31764/R-Zbl, so sídlom: Žabokreky nad Nitrou 322, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, IČO: 48 207 535, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina k 8.9.2023
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Zakladateľská listina k 30.09.2016
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť EPICKLUB, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10571/R-Zbl, so sídlom: Dohňany 464, 020 51 Dohňany, IČO: 45 280 649, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť FLY - END Production, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11438/R-Zbl, so sídlom: gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, IČO: 36 307 564, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť Foosung Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23092/R-Zbl, so sídlom: Lermontovova 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 581 258, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 19.07.2023
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 19.07.2023

Spoločnosť INEX Decor, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31114/R-Zbl, so sídlom: Na Karasiny 249/45, 971 01 Prievidza, IČO: 47 989 190, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť K.D.D. spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44618/R-Zbl, so sídlom: Čsľa 567/4, 972 17 Kanianka, IČO: 55 110 550, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 16.08.2023
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 16.08.2023

Spoločnosť LDpharm s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39325/R-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 15, 972 01 Bojnice, IČO: 52 808 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 11.07.2023
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 11.07.2023

Spoločnosť LEKÁREŇ "M", s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17028/R-Zbl, so sídlom: T.G.Masaryka 30, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 36 670 979, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Leove s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45409/R-Zbl, so sídlom: Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín, IČO: 55 498 825, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 17.07.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 17.07.2023

Spoločnosť LIM PLUS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19660/R-Zbl, so sídlom: Pod Juhom 3842/33, 911 01 Trenčín, IČO: 43 938 299, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť LMD autodiely s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43764/R-Zbl, so sídlom: Kočovská 6557/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 54 684 153, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápsinica z VZ
Dátum doručenia: 23.08.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 23.08.2023
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 23.08.2023

Spoločnosť Loredan Kozmetika s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34929/R-Zbl, so sídlom: Bratislavská 428/3, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 50 962 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 17.07.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 17.07.2023

Spoločnosť mannEQUIn s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31364/R-Zbl, so sídlom: Kochanovce 245, 913 05 Adamovské Kochanovce, IČO: 48 071 439, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.08.2023

Spoločnosť MARTEX ND, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14612/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 816/30, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 36 335 312, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Medal4star s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44550/R-Zbl, so sídlom: Odbojárov 1798/18H, 911 01 Trenčín, IČO: 55 024 076, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 23.08.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 23.08.2023
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 23.08.2023

Spoločnosť MM projection s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22612/R-Zbl, so sídlom: Sverepec 513, 017 01 Sverepec, IČO: 45 331 197, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.07.2023
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 14.07.2023

Spoločnosť MOTOSAM, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10466/R-Zbl, so sídlom: kpt. M. Uhra 57/3, 907 16 Myjava, IČO: 36 306 843, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica o riadnom VZ
Dátum doručenia: 11.07.2023

Spoločnosť naša prva s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34648/R-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 46 406 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 03.08.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 03.08.2023
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 03.08.2023

Spoločnosť Neolia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44257/R-Zbl, so sídlom: Ľanová 5641/35, 900 27 Bernolákovo, IČO: 54 902 398, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 03.08.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 03.08.2023
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 03.08.2023

Spoločnosť NEWAYS SLOVAKIA, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 230/R-Zbl, so sídlom: P. O. Hviezdoslava 791/23, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 31 609 520, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 12.07.2023

Spoločnosť NOVUS REALITY 1 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36316/R-Zbl, so sídlom: Pod hájom 961/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 51 475 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 13.07.2023
- Osvedčenie o živnostneskom oprávnení
Dátum doručenia: 13.07.2023

Spoločnosť ONYX Holding s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36250/R-Zbl, so sídlom: Námestie Slobody 2122/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 51 632 144, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ + prezenčná listina
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka a ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 22.08.2023

Spoločnosť Pavel Charvat s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30403/R-Zbl, so sídlom: 9. mája 18, 914 41 Nemšová, IČO: 47 731 842, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Pekná záhrada, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22762/R-Zbl, so sídlom: Bolešov 1038, 018 53 Bolešov, IČO: 45 424 748, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Pence s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36374/R-Zbl, so sídlom: Veľká Hradná 68, 913 24 Veľká Hradná, IČO: 51 674 408, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.07.2023
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 11.07.2023

Spoločnosť PETMART, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23993/R-Zbl, so sídlom: J. Kollára 700/3, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 020 403, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 19.07.2023

Spoločnosť Prievidzské strojárne, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10332/R-Zbl, so sídlom: Teplárenská 1, 971 73 Prievidza, IČO: 36 330 248, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 188/2023, NZ 18237/2023
Dátum doručenia: 17.07.2023
- ÚZ stanov
Dátum doručenia: 17.07.2023

Spoločnosť Raweco s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41726/R-Zbl, so sídlom: Pod Juhom 3438/7, 911 01 Trenčín, IČO: 53 710 207, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Prezenčná listina
Dátum doručenia: 28.08.2023
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 28.08.2023

Spoločnosť Resacs distribution s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45181/R-Zbl, so sídlom: Pekárska 160/14, 917 01 Trnava, IČO: 55 334 300, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 10.08.2023
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.08.2023

Spoločnosť Sanford s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41398/R-Zbl, so sídlom: Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 47 450 835, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 174/2023, Nz 18805/2023
Dátum doručenia: 02.08.2023
- Správa nezávislého audítora
Dátum doručenia: 02.08.2023
- Notárska zápisnica N 175/2023, Nz 18806/2023
Dátum doručenia: 02.08.2023
- Notárska zápisnica N 176/2023, Nz 18807/2023
Dátum doručenia: 02.08.2023

Spoločnosť SLOVAKIA a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10202/R-Zbl, so sídlom: T.G.Masaryka 3, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 36 311 227, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného akcionára
Dátum doručenia: 17.07.2023
- Zápisnica z DR
Dátum doručenia: 17.07.2023

Spoločnosť STL Express SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44142/R-Zbl, so sídlom: Moravská 13, 020 01 Púchov, IČO: 54 859 395, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.07.2023
- Rozhodnutie OÚ TN
Dátum doručenia: 19.07.2023
- Licencia
Dátum doručenia: 19.07.2023
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 19.07.2023

Spoločnosť StonWood s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25286/R-Zbl, so sídlom: Mlynská 796/25, 972 47 Oslany, IČO: 46 402 845, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 13.07.2023

Spoločnosť S-TR s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37919/R-Zbl, so sídlom: Mierové nám. 24, 911 01 Trenčín, IČO: 52 228 797, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 26.06.2023
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 26.06.2023
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 26.06.2023

Spoločnosť Sunlink, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24300/R-Zbl, so sídlom: Turecká 2248/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 110 241, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 10.07.2023
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 10.07.2023

Spoločnosť TECHNOTUR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17278/R-Zbl, so sídlom: Gen. M. R. Štefánika 40/63A, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 704 482, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.07.2023

Spoločnosť T-STAV, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11932/R-Zbl, so sídlom: Pod hájom 1090/66-70, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 312 100, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenia OS Trenčín č.k. 40CbR/54/2021-21, 31
Dátum doručenia: 04.09.2023

Spoločnosť TVEM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25456/R-Zbl, so sídlom: Centrum 9/14, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 437 754, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenia OS Trenčín č.k. 40CbR/68/2021-16, 28
Dátum doručenia: 04.09.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1