Obchodný vestník 177/2023 Zbierka listín Deň vydania: 18.09.2023
R106841
Okresný súd Žilina - Zbierka listín

Spoločnosť B2 Real s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 78273/L-Zbl, so sídlom: Obvodová cesta 1270/18, 034 01 Ružomberok, IČO: 54 080 266, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Bekam, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18963/L-Zbl, so sídlom: Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO: 36 777 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Bluedrive Automotive, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63464/L-Zbl, so sídlom: Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina, IČO: 48 081 809, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ- úplné znenie, Bluedrive Automotive, s. r. o..asice
Dátum doručenia: 03.09.2023
- Podpisový vzor konateľa, Bluedrive Automotive, s. r. o..asice
Dátum doručenia: 03.09.2023
- Zápisnica z VZ + PL, Bluedrive Automotive, s. r. o..asice
Dátum doručenia: 03.09.2023

Spoločnosť CaRReality s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 78319/L-Zbl, so sídlom: Oščadnica 1062, 023 01 Oščadnica, IČO: 54 158 389, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dok_541583898711206_-_06.09.2023_10_44_26_-_06.09.2023_10_45_04.asice
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť CEVYS-SK, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19197/L-Zbl, so sídlom: Národná 13, 010 01 Žilina, IČO: 36 803 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť CoccoVita, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83069/L-Zbl, so sídlom: Nesluša 735, 023 41 Nesluša, IČO: 55 708 242, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Podpisový vzor konateľa spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť Company Trade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75049/L-Zbl, so sídlom: Školská 93/10, 013 06 Terchová, IČO: 53 137 086, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie 4CbR 4/2023-18 zo dňa 04.08.2023 o zrušení spolčnosti
Dátum doručenia: 12.09.2023

Spoločnosť D.A.L., spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14442/L-Zbl, so sídlom: Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO: 36 413 861, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť DAGArtis s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 64758/L-Zbl, so sídlom: Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 102 702, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť DAVLIN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58127/L-Zbl, so sídlom: Dovalovo 493, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 46 969 543, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť DC NORDIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63285/L-Zbl, so sídlom: Uhoľná 9/8518, 010 01 Žilina, IČO: 44 875 550, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť DOL GROUP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56751/L-Zbl, so sídlom: Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO: 46 629 416, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť EcoHoreca s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83070/L-Zbl, so sídlom: Martina Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 55 715 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.09.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 06.09.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.09.2023
- eco7a_vyhlasenie konatel a 1 - podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 06.09.2023
- eco7b_vyhlasenie konatel a 2 - podpisovy´ vzor F.asice
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť exT person s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 78642/L-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 54 256 151, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 1 Rozhodnutie JS ext person.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- 1 Rozhodnutie JS ext person - opravene.asice
Dátum doručenia: 07.09.2023

Spoločnosť Faminvest s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70629/L-Zbl, so sídlom: Komenského 8854/19, 010 01 Žilina, IČO: 51 880 342, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Faminvest s.r.o. - rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Faminvest s.r.o. - príloha k rozhodnutiu.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Faminvest s.r.o. - zakladateľská listina - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť GaWCon, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83067/L-Zbl, so sídlom: Osiková 3213/20, 010 07 Žilina, IČO: 55 711 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 31.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 31.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 31.08.2023
- Podpisovy_vzor_GaWCon.asice
Dátum doručenia: 31.08.2023

Spoločnosť GLOBESY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13764/L-Zbl, so sídlom: Framborská 58, 010 01 Žilina, IČO: 36 407 275, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť INFINITY studio, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63075/L-Zbl, so sídlom: Nám. Ľ. Fullu 1666/13, 010 08 Žilina, IČO: 47 984 732, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť ipantis, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83063/L-Zbl, so sídlom: Vitanová 182, 027 12 Vitanová, IČO: 55 577 156, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť J+Z Bystrinaresort, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80474/L-Zbl, so sídlom: Demänovská Dolina 23, 031 01 Demänovská Dolina, IČO: 54 874 220, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- J+Z Bystrinaresort, s. r. o. - Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- J+Z Bystrinaresort, s. r. o. - Zápisnica s listinou prítomných.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť JKSTAV ZA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83072/L-Zbl, so sídlom: Hollého 30, 010 01 Žilina, IČO: 55 726 895, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- zakladateľská listina_Kováčik JKSTAV ZA.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023

Spoločnosť JUKA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16563/L-Zbl, so sídlom: Raková 4010, 023 51 Raková, IČO: 36 433 845, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť KUPA - DK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12140/L-Zbl, so sídlom: Bysterecká 2971, 026 01 Dolný Kubín - Veľký Bysterec, IČO: 36 391 247, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- N_241-2023_Zapisnica_z_MVZ__Listina_spolocnikov-1693474324905-1693474734909.asice
Dátum doručenia: 31.08.2023
- KUPA_-DK_s.r.o._ZL-1693474699947.asice
Dátum doručenia: 31.08.2023
- N_241-2023_Zakladatelska_listina_-_KUPA_-_DK_s-1693474759021.asice
Dátum doručenia: 31.08.2023

Spoločnosť Laprace, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81742/L-Zbl, so sídlom: Bajzova 2417/15, 010 01 Žilina, IČO: 55 342 639, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- laprace2_rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.09.2023
- laprace3_úplné znenie zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 07.09.2023

Spoločnosť LM imex, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 79665/L-Zbl, so sídlom: Konská 402, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 54 566 215, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť LOGOPÉDIA - Rajec, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80207/L-Zbl, so sídlom: Veľká Čierna 68, 015 01 Veľká Čierna, IČO: 54 784 425, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Lokson s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80051/L-Zbl, so sídlom: Dobšinského 1605/2, 010 08 Žilina, IČO: 54 722 039, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť LoVe reality s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80764/L-Zbl, so sídlom: Suvorovova 2683/30C, 010 01 Žilina, IČO: 54 983 690, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť lovelykids s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80287/L-Zbl, so sídlom: Vajanského 2768/7, 010 01 Žilina, IČO: 54 814 472, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť LP Instal s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80648/L-Zbl, so sídlom: Veľká okružná 17, 010 01 Žilina, IČO: 54 979 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť LP TRADE HOLDING, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71810/L-Zbl, so sídlom: Jána Milca 754/48, 010 01 Žilina, IČO: 52 239 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť LPK Energy Investments s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81011/L-Zbl, so sídlom: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 55 096 221, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Lubie s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80360/L-Zbl, so sídlom: Dobšinského 1615/11, 010 08 Žilina, IČO: 54 848 229, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť LUTOSPOL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 79784/L-Zbl, so sídlom: Veľká okružná 17, 010 01 Žilina, IČO: 54 622 735, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť MUDr. Alois Černoch a syn Michal, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16088/L-Zbl, so sídlom: Štiavnik 165, 013 55 Štiavnik, IČO: 36 429 279, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie spoločníka.asice
Dátum doručenia: 10.09.2023
- úplné znenie zakl. listiny.asice
Dátum doručenia: 10.09.2023

Spoločnosť Novo Pharma, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 79429/L-Zbl, so sídlom: Zákamenné 55, 029 56 Zákamenné, IČO: 54 483 174, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie_spolocnika_(doplnenie_cinnosti).asice
Dátum doručenia: 06.09.2023
- NOVO_Pharma_s.r.o._-_11.08.2023_13_49_39.asice
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť OMNIA KLF, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10691/L-Zbl, so sídlom: Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 00 211 095, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z VZ 24.07.2023.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Listina pritomnych akcionárov na VZ 24.07.23.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Podpisový vzor Mgr. Peter Duchovic_17.8.2023.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023

Spoločnosť OptimalGlass s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83066/L-Zbl, so sídlom: Žilina, IČO: 55 698 913, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Podpisovy vzor konatela Pucek.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023

Spoločnosť PaMin s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83073/L-Zbl, so sídlom: Nitrianska Blatnica 251, 956 05 Nitrianska Blatnica, IČO: 55 742 602, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023

Spoločnosť Pietro Media, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55716/L-Zbl, so sídlom: F. Štefunku 4615/10, 036 01 Martin, IČO: 46 450 599, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 07.09.2022
- zakladatelska.zep
Dátum doručenia: 07.09.2022
- konatel.zep
Dátum doručenia: 07.09.2022

Spoločnosť Poctivé Potraviny, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80320/L-Zbl, so sídlom: Školská 93/10, 013 06 Terchová, IČO: 54 829 747, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie 44CbR 2/2023-16 zo dňa 04.08.2023 o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 12.09.2023

Spoločnosť Polish SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80844/L-Zbl, so sídlom: Zvolenská 1777/8, 010 08 Žilina, IČO: 55 054 030, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 06.09.2023
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 06.09.2023
- Osvedcenie_ZU.asice
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť REBIX RENT, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 73028/L-Zbl, so sídlom: Hlboké nad Váhom 117, 014 01 Hlboké nad Váhom, IČO: 52 564 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rebix3_úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- rebix2_rozhodnutie jediného spoločníka .asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- rebix7_vyhlásenie konateľa – podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť RVN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 79695/L-Zbl, so sídlom: Škultétyho 2872/24, 010 01 Žilina, IČO: 54 568 749, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- RVN_s._r._o._OSV_-_19.09.2022_13_00_36_-_19.09.2022_13_01_03.asice
Dátum doručenia: 21.09.2022
- RVN_SZ_V1.asice
Dátum doručenia: 21.09.2022
- RVN_Zapisnica_MVZ_rozsirenie_predmetu_cinnosti.asice
Dátum doručenia: 21.09.2022

Spoločnosť Ryba Žilina, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 418/L-Zbl, so sídlom: P.O.Hviezdoslava 8194/85, 010 01 Žilina, IČO: 31 563 490, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť SAFE DRIVE ONE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59973/L-Zbl, so sídlom: Jána Šimka 4708/9A, 036 01 Martin, IČO: 47 373 008, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť SANTÉ SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13919/L-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina, IČO: 36 408 743, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Senzačne s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68350/L-Zbl, so sídlom: Námestie slobody 61, 022 01 Čadca, IČO: 51 038 617, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť SLOVAK HOLDING s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51428/L-Zbl, so sídlom: Jána Kalinčiaka 93/16, 010 01 Žilina, IČO: 44 792 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladateľaská listina.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť Štefanko s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 65631/L-Zbl, so sídlom: Kragujevská 8154, 010 01 Žilina, IČO: 50 310 801, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Tekvica, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 73541/L-Zbl, so sídlom: Blatnica 492, 038 15 Blatnica, IČO: 52 765 024, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocˇni´ka.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Su´hlas s menovani´m.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023

Spoločnosť TMM Transport s.r.o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71289/L-Zbl, so sídlom: Liesek 641, 027 12 Liesek, IČO: 51 430 002, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť U Gazdov s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80325/L-Zbl, so sídlom: Školská 93/10, 013 06 Terchová, IČO: 54 830 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie 44CbR 3/2023-15 zo dňa 04.08.2023 o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 12.09.2023

Spoločnosť VIDEOSLAV, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 69510/L-Zbl, so sídlom: Nám. Ľ. Fullu 1666/13, 010 08 Žilina, IČO: 51 406 438, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť VIPEX - R, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51747/L-Zbl, so sídlom: Hlavná 129, 032 02 Závažná Poruba, IČO: 44 917 465, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ .asice
Dátum doručenia: 12.09.2023

Spoločnosť ZIG dane - účtovníctvo, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83065/L-Zbl, so sídlom: Žabokreky 27, 038 40 Žabokreky, IČO: 55 733 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 07.09.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 07.09.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 07.09.2023
- podpisový vzor .asice
Dátum doručenia: 07.09.2023
- podpisový vzor .asice
Dátum doručenia: 07.09.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1