Obchodný vestník 177/2023 Zbierka listín Deň vydania: 18.09.2023
R106840
Mestský súd Košice - Zbierka listín

Spoločnosť ABASK RECYCLING s.r.o. v konkurze, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23353/V-Zbl, so sídlom: Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 44 655 339, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26K/14/2019
Dátum doručenia: 17.07.2023

Spoločnosť Adaptie s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57664/V-Zbl, so sídlom: Štúrova 44, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 705 570, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023

Spoločnosť AXIM MERCATOR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57663/V-Zbl, so sídlom: Werferova 6, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 55 722 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023

Spoločnosť BALUFIN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57661/V-Zbl, so sídlom: Werferova 6, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 55 721 575, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023

Spoločnosť BAU interier s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37233/V-Zbl, so sídlom: Rastislavova 100, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 48 121 355, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť BEAUTYCARE-LUMI s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57575/V-Zbl, so sídlom: Trieda SNP 2298/61A, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 55 686 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť BOPE Steel s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44837/V-Zbl, so sídlom: Jazerná 3, 040 12 Košice - mestská časť Juh, IČO: 51 994 828, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica o priebehu VZ.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť Bytové družstvo Spišská Nová Ves, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 1054/V-Zbl, so sídlom: Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00 174 505, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina o skončení funkcie členov predstavenstva.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina o skončení funkcie členov kontrolnej komisie.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina o ustanovení do funkcie - Müller.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina o ustanovení do funkcie - Balážiová.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina o ustanovení do funkcie - Bobková.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina o ustanovení do funkcie - Kováč.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina o ustanovení do funkcie - Markulíková.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina o ustanovení do funkcie - Pavelka.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina o ustanovení do funkcie - Plencner.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina o ustanovení do funkcie - Mihalik.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina o ustanovení do funkcie - Lesňák.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina o ustanovení do funkcie - Orinin.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina o ustanovení do funkcie - Čarnogurský.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina o ustanovení do funkcie - Leško.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina o ustanovení do funkcie - Mgr. Jana Bobková.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina o ustanovení do funkcie - Oelschlägerová.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť Camaleó s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51372/V-Zbl, so sídlom: Malogyňovská 246/72, 044 14 Gyňov, IČO: 53 668 278, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina Camaleó s.r.o..pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Zápisnica z VZ spoločnosti Camaleó s.r.o..pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Listina prítomných z VZ spoločnosti Camaleó s.r.o..pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť Catalycon Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57303/V-Zbl, so sídlom: Sokolovská 10, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 36 454 117, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ - prevod OP, konateľ - 09.08.2023..asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Podpisový vzor - R. Kučera.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť ecodo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57592/V-Zbl, so sídlom: Domaňovce 81, 053 02 Domaňovce, IČO: 55 682 472, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Podpisové vzory konateľov.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť ENERGO CONTROL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12385/V-Zbl, so sídlom: Pri plynárni 2, 040 01 Košice, IČO: 36 205 788, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Spoločenská zmluva - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť EPROTV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57488/V-Zbl, so sídlom: Slov. Nár. Povstania 802/79, 075 01 Trebišov, IČO: 55 672 850, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť EVON, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9340/V-Zbl, so sídlom: Zalužice 436, 072 34 Zalužice, IČO: 36 173 410, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka .asice
Dátum doručenia: 08.09.2023

Spoločnosť FleX CarS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57033/V-Zbl, so sídlom: Americká trieda 2429/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, IČO: 55 523 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Rozhodnutie OÚK.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023

Spoločnosť GESKER s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15660/V-Zbl, so sídlom: Slovenská 26, 040 01 Košice, IČO: 36 586 676, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Vyhlásenie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023

Spoločnosť GÉVÉ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55519/V-Zbl, so sídlom: Mojmírova 8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 075 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť HELVETICA CAPITAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37488/V-Zbl, so sídlom: Zámočnícka 397/8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 48 171 328, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Zakladateľská listina.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť HWSK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11855/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 37, 040 01 Košice, IČO: 36 200 751, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť HYDROPROJEKT KOŠICE, s.r.o. v skratke HP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 7801/V-Zbl, so sídlom: Kuzmányho 49, 040 01 Košice, IČO: 31 726 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť INTERREAL TRADE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26215/V-Zbl, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 718 865, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Zápisnica č. MVZ 01/2023.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023

Spoločnosť JANČURA Elektrotechnik s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57666/V-Zbl, so sídlom: Slovenská 2563/48, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 55 699 375, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Osvedčenie o ŽO31082023.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť JWTS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39486/V-Zbl, so sídlom: Jesenná 6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 362 275, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 02/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za obdobie 03/2021 - 02/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za obdobie 03/2022 - 02/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za obdobie 03/2022 - 02/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť kison s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57233/V-Zbl, so sídlom: Kyjevská 1896/36, 048 01 Rožňava, IČO: 55 581 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 07.09.2023

Spoločnosť KORAD Radiators s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46878/V-Zbl, so sídlom: Vstupný areál U. S. Steel , 044 54 Košice - mestská časť Šaca, IČO: 52 182 606, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť KRBY-SPIŠ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36990/V-Zbl, so sídlom: Gorkého 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 48 070 670, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023

Spoločnosť LEKOS, s.r.o. Trebišov, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4590/V-Zbl, so sídlom: Kollárova 455, 078 01 Sečovce, IČO: 31 689 469, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť LOGDAN TRADE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51107/V-Zbl, so sídlom: Holubyho 12, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 53 643 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Úplné znenie spol. zmluvy.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Výpis zo ŽL.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť LOJA SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57662/V-Zbl, so sídlom: Medzevská 2522/24, 040 11 Košice - mestská časť Pereš, IČO: 55 699 499, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Osvedčenie 2.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Osvedčenie 3.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023

Spoločnosť MAGNA HYDRAULIK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48356/V-Zbl, so sídlom: Pri Krásnej 4, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 52 916 146, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Malimex s.r.o. Košice, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1410/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 29, 040 01 Košice, IČO: 31 652 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť MANÉŽ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31725/V-Zbl, so sídlom: Zbrojničná 2, 040 01 Košice, IČO: 47 024 194, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok k SZ.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa..asice
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19282/V-Zbl, so sídlom: Kpt. Nálepku 1, 073 01 Sobrance, IČO: 36 731 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 12.09.2023
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 12.09.2023

Spoločnosť MIKI FINANC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57665/V-Zbl, so sídlom: Werferova 6, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 55 705 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023

Spoločnosť MOAD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37460/V-Zbl, so sídlom: Jesenná 6, 040 01 Košice, IČO: 48 189 308, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 09/2021 - 08/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za obdobie 09/2020 - 08/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť MODERN BATHROOMS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17383/V-Zbl, so sídlom: Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 600 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.09.2023

Spoločnosť MPŠ bus s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56158/V-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 677/48, 053 11 Smižany, IČO: 55 261 515, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Zmena spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Listna priítomných na VZ.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Vyhláseni o prevzatí vkladu.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Vyhlásenie o splatení vkladu.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť NATIBO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47522/V-Zbl, so sídlom: Slavec 17, 049 11 Slavec, IČO: 52 425 541, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej_zmluvy.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Zápisnica z VZ a listina prítomných spoločníkov.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023

Spoločnosť PÍLA KALINA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55321/V-Zbl, so sídlom: Ochtinská 511/76, 049 32 Štítnik, IČO: 54 993 296, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia MVZ.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Rozhodnutie OÚ Košice.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Licencia PÍLA KALINA s.r.o..asice
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť Platin Telecom s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31643/V-Zbl, so sídlom: Komenského 11A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 002 883, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ - zmena sídla Platin Telecom s.r.o. - 19.07.2023.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Strážne, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 642/V-Zbl, so sídlom: 076 52 Strážne, IČO: 00 678 406, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Popovič & Sábo, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51083/V-Zbl, so sídlom: Mojmírova 8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 669 177, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Dodatok k spoločenskej zmluve.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť PROJEKT ARCH, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32089/V-Zbl, so sídlom: Rozvoj 1106/4, 054 01 Levoča, IČO: 47 105 593, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť Renadafilm Production s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40194/V-Zbl, so sídlom: Edelényska 20, 048 01 Rožňava, IČO: 50 567 161, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť SELMIX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29789/V-Zbl, so sídlom: Slnečná 1672/4, 048 01 Rožňava, IČO: 46 652 884, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- SPOLOČENSKÁ ZMLUVA-dodatok.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- SPOLOČENSKÁ ZMLUVA - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Uznesenie VZ o odvolaní konateľa.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023

Spoločnosť Slim BIM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21429/V-Zbl, so sídlom: Učňovská 8, 040 15 Košice - mestská časť Šaca, IČO: 44 041 152, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok k SZ.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023

Spoločnosť SMPL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49373/V-Zbl, so sídlom: Zimná 1153/8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 167 520, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť SNP Energy C s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45961/V-Zbl, so sídlom: Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 52 266 745, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023

Spoločnosť SNP Energy S s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52436/V-Zbl, so sídlom: Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 54 084 687, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023
- Osvedčrenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 08.09.2023

Spoločnosť STAVEX interiors s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57576/V-Zbl, so sídlom: Popradská 56/D, 040 01 Košice - mestská časť Západ, IČO: 55 691 374, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť STRECHSTAV a PÍLA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25046/V-Zbl, so sídlom: Čučma 244, 048 01 Čučma, IČO: 45 376 743, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica o VZ.asice
Dátum doručenia: 14.08.2023
- Osvedčenie - 03.08.2023.asice
Dátum doručenia: 14.08.2023

Spoločnosť T&T Coop s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55994/V-Zbl, so sídlom: Wuppertálska 1401/63, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 55 219 543, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť TORKO-TRADING, spol. s r.o. Košice, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 389/V-Zbl, so sídlom: Kováčska 53, 040 01 Košice, IČO: 17 077 206, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť V&S GROUP SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54670/V-Zbl, so sídlom: Beša 147, 076 72 Beša, IČO: 54 688 655, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť Zel - Ko international, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 501/V-Zbl, so sídlom: Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 17 079 403, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 09/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 09/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1