Obchodný vestník 177/2023 Zbierka listín Deň vydania: 18.09.2023
R106839
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín

Spoločnosť A14 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42405/S-Zbl, so sídlom: Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 175 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 04.08.2023
- Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 04.08.2023

Spoločnosť Adient Innotec Metal Technologies s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21569/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec, IČO: 47 237 520, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 1_Zapisnica_z_VZ.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- 4_Osvedcenie_o_vykone_funkcie_Adient_Global_Holdings.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- 5_Osvedcenie_o_vykone_funkcie_Innotec.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- 1_Zapisnica z valneho zhromazdenia.asice
Dátum doručenia: 10.02.2023
- 1_Zapisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 01.04.2022
- 13_Uplne znenie spolocenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 01.04.2022
- Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 26.04.2021

Spoločnosť Agro Očová, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30926/S-Zbl, so sídlom: SNP 360/75, 962 23 Očová, IČO: 50 589 466, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica_Agro Očová (1).asice
Dátum doručenia: 07.08.2023
- SZ_agro ocova.asice
Dátum doručenia: 07.08.2023

Spoločnosť AGROPRED s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3098/S-Zbl, so sídlom: Stupník 370/3, 985 26 Málinec, IČO: 31 639 429, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spol..asice
Dátum doručenia: 28.07.2023
- Úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 28.07.2023
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 28.07.2023

Spoločnosť AGROSPOL Hradová, spol. s r.o. Tisovec, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4448/S-Zbl, so sídlom: Rejkova 90, 980 61 Tisovec, IČO: 36 020 338, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť BBX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13459/S-Zbl, so sídlom: Na Karlove 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 816 221, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 1. Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 04.07.2023
- 2. Zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 04.07.2023
- 3. Retransmisia - rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 04.07.2023
- 1. Rozhodnutie spolocnika.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- 2. Zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- rozhodnutie 3a. TKR_373_2020.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- rozhodnutie 3c. TKR_373_RZL_34_2023.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023

Spoločnosť BERES, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43573/S-Zbl, so sídlom: Podzámčok 108, 962 61 Podzámčok, IČO: 54 547 717, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 24.07.2023
- spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 24.07.2023
- rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 24.07.2023

Spoločnosť CELPO a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1257/S-Zbl, so sídlom: Areál PPS 1711, 962 23 Očová, IČO: 36 058 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť CELPO a.s., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8225/S-Zbl, so sídlom: Areál PPS 1711, 962 23 Očová, IČO: 36 058 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie o zmene právnej formy.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Spoločenská zmluva resp. zakladateľská zmluva (listina) v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovan
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Podpisovy´ vzor.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Osvedcˇenie k zˇivnosti.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- dok_360589717780376_-_05.05.2021_09_48_32_-_05.05.2021_09_48_51.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť Cresto Safety s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14479/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 035 152, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 04/2022 - 03/2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť DETVA Industries s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10923/S-Zbl, so sídlom: Areál PPS 976, 962 11 Detva, IČO: 36 642 380, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Diadema Dudince, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32699/S-Zbl, so sídlom: Malý rad 46/4, 962 71 Dudince, IČO: 51 105 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť DOMY SUCHÝ VRCH, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24142/S-Zbl, so sídlom: Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 149 213, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 02_Za´pisnica z VZ_03.08.2023.asice
Dátum doručenia: 04.08.2023
- 05_Úplné znenie SZ_03.08.2023.asice
Dátum doručenia: 04.08.2023

Spoločnosť ECOPAP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29811/S-Zbl, so sídlom: Harmanec 1, 976 03 Harmanec, IČO: 50 318 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 01 Zápisnica z VZ.pdf.asice
Dátum doručenia: 04.08.2023
- 02 Listna pritomnych k VZ.pdf.asice
Dátum doručenia: 04.08.2023

Spoločnosť EFra s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42725/S-Zbl, so sídlom: Rožňavská 860/26, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 54 311 977, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť EKO-družstvo Kalinka, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 258/S-Zbl, so sídlom: Vígľašská Huta - Kalinka 291, 962 25 Vígľašská Huta - Kalinka, IČO: 36 029 556, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť FLORIÁNSKA DEVELOPMENT, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41116/S-Zbl, so sídlom: Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 53 673 972, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Gelato BROTHERS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45269/S-Zbl, so sídlom: Ulica T. G. Masaryka 350/16, 984 01 Lučenec, IČO: 55 099 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Glamour Slovakia, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 453/S-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 024 244, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Glamour Slovakia MVZ 2023 NZ.asice
Dátum doručenia: 07.07.2023
- Glamour Slovakia MVZ 2023 Stanovy ÚZ.asice
Dátum doručenia: 07.07.2023

Spoločnosť Kosch Pharm, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39807/S-Zbl, so sídlom: Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 328 850, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 07.08.2023
- Zápisnica z MVZ + Listina prítomných spoločníkov.asice
Dátum doručenia: 07.08.2023

Spoločnosť Krider Top s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47123/S-Zbl, so sídlom: Fraňa Kráľa 1225/7, 977 01 Brezno, IČO: 55 664 652, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 09.08.2023

Spoločnosť L&Q Solutions, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41107/S-Zbl, so sídlom: Trieda SNP 1561/41, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 210 700, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 2. Rozhodnutie jedineho spolocˇni´ka.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 14.08.2023
- 3. Podpisovy´ vzor_Skokanova´.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 14.08.2023

Spoločnosť Life finance, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34535/S-Zbl, so sídlom: Hrable 394/88, 976 57 Michalová, IČO: 51 735 563, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ŽO
Dátum doručenia: 08.08.2023
- ROZHODNUTIE O ZMENE ZL.asice
Dátum doručenia: 08.08.2023
- ZAKLADATELSKA LISTINA UZ.asice
Dátum doručenia: 08.08.2023

Spoločnosť media&photo services s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19311/S-Zbl, so sídlom: Trieda SNP 1407/44, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 948 615, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť MIRAJ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13950/S-Zbl, so sídlom: Opatová III/640, 984 01 Lučenec, IČO: 43 850 804, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- sz.asice
Dátum doručenia: 07.08.2023
- podpisovy vzolt.asice
Dátum doručenia: 07.08.2023
- zapisnica.asice
Dátum doručenia: 07.08.2023

Spoločnosť MTR s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36038/S-Zbl, so sídlom: Dolná 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 241 149, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 04.08.2023
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 04.08.2023

Spoločnosť NEOXA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44309/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 757 703, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rjs.asice
Dátum doručenia: 02.08.2023
- rjs upravene.asice
Dátum doručenia: 10.08.2023

Spoločnosť Parcel Service LC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28004/S-Zbl, so sídlom: Vajanského 2943/34, 984 01 Lučenec, IČO: 48 132 454, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť PLAYOOS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43070/S-Zbl, so sídlom: Veľká nad Ipľom 81, 985 32 Veľká nad Ipľom, IČO: 54 427 886, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Detvianska Huta, družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 142/S-Zbl, so sídlom: Detvianska Huta 100, 962 05 Detvianska Huta, IČO: 00 651 052, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- IMG_0001Zapis z VČS.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- IMG_0002Prílohy k zápisu.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- IMG_0003Uznesenie z VČS.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- IMG_0004Pozvanka.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- IMG_0005Prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- IMG_0006Podpisové vzory.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023

Spoločnosť Poseidon works s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33984/S-Zbl, so sídlom: Vimperská 938/5, 962 12 Detva, IČO: 51 629 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka.asice
Dátum doručenia: 12.07.2023
- SZUZ Poseidon works.asice
Dátum doručenia: 12.07.2023

Spoločnosť RADEGO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36426/S-Zbl, so sídlom: Vyšný Skálnik 51, 980 52 Hrachovo, IČO: 52 357 457, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť ROSSIER s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33755/S-Zbl, so sídlom: Pionierska 604/9, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 51 434 083, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 08.08.2023
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.08.2023
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 08.08.2023

Spoločnosť RUD HILLS PARK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38662/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 15339/19B, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 53 009 703, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť SAS - R.S., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10727/S-Zbl, so sídlom: Rúbanisko II. 428/66, 984 03 Lučenec, IČO: 36 640 603, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SAS-RS podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 10.08.2023
- SAS-RS rozhodnutie VZ.asice
Dátum doručenia: 10.08.2023

Spoločnosť SE-BB-10 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47120/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 666 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.08.2023
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.08.2023
- Podpisový vzor konateľaSEBB10.asice
Dátum doručenia: 14.08.2023

Spoločnosť SE-BB-11 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47125/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 666 370, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.08.2023
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.08.2023
- Podpisový vzor konateľaSEBB11.asice
Dátum doručenia: 14.08.2023

Spoločnosť SK ENGINEERING, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22604/S-Zbl, so sídlom: Rakytovská 2630/1C, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46 771 093, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 04.07.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.07.2023
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 04.07.2023

Spoločnosť Spomaľ s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46868/S-Zbl, so sídlom: Budikovany 36, 980 23 Budikovany, IČO: 55 586 376, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 03.07.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 03.07.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 03.07.2023

Spoločnosť TEFBAU, s. r. o. „v likvidácii“, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38303/S-Zbl, so sídlom: ul. 29. augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 927 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- MVZ.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.07.2023
- listina pritomnych.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.07.2023
- pozvanka.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.07.2023
- Uctovna závierka.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.07.2023
- Rozhodnutie vstup do likvidacie.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.07.2023
- potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 27.07.2023
- konečná správ.pdf.asice
Dátum doručenia: 27.07.2023

Spoločnosť Textil Trading s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47130/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 3379/22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 677 185, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.08.2023
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 14.08.2023

Spoločnosť VINICA HORNÁ s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46861/S-Zbl, so sídlom: Pod Kaplnkou 128/4, 991 28 Vinica, IČO: 55 594 972, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.07.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 06.07.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.07.2023
- Podpisový vzor p. Kelemen.asice
Dátum doručenia: 06.07.2023
- Podpisový vzor p. Zsigmond.asice
Dátum doručenia: 06.07.2023

Spoločnosť WEILL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43428/S-Zbl, so sídlom: Dolná 73/14, 976 01 Kremnica, IČO: 47 868 856, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 09.08.2023
- SZ.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023

Spoločnosť Work for all s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42568/S-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 27/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 54 242 801, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ_znenie.asice
Dátum doručenia: 11.08.2023

Spoločnosť WORLD BRANDS SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40244/S-Zbl, so sídlom: Lieskovská cesta 126, 962 21 Lieskovec, IČO: 53 439 619, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 02_Zápisnica o konaní VZ.pdf.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- 03_Listina prítomných spoločníkov.pdf.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- 04_Úplné znenie spoločenskej zmluvy.pdf.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023

Spoločnosť WUSAM, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 281/S-Zbl, so sídlom: Buzulucká 3, 961 50 Zvolen, IČO: 31 630 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1