Obchodný vestník 177/2023 Zbierka listín Deň vydania: 18.09.2023
R106838
Mestský súd Bratislava III - Zbierka listín

Spoločnosť 2 be free, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 104446/B-Zbl, so sídlom: Kostolná pri Dunaji 114, 903 01 Kostolná pri Dunaji, IČO: 46 754 857, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť 3 FITT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 95599/B-Zbl, so sídlom: Klincova 37, 821 08 Bratislava, IČO: 47 521 171, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výpis z obchodného registra.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť ABondio s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 110402/B-Zbl, so sídlom: Vyšehradská 8, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 248 324, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zepx
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť adamnbr s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 110006/B-Zbl, so sídlom: Pankúchova 5, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 205 552, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť ADDITIO Investments s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35018/B-Zbl, so sídlom: Mliekarenská 13, 821 09 Bratislava, IČO: 35 922 397, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Agentúra B3, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 111721/B-Zbl, so sídlom: Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 116 842, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť AGRO ALPHA 1 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 100213/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 785 225, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PM AGRO ALPHA 1 s. r. o..zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť ALE IMPORT EXPORT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40120/B-Zbl, so sídlom: Michalská 7 , 811 01 Bratislava, IČO: 36 290 963, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť ALEDA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 110848/B-Zbl, so sídlom: Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 292 528, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť AlejTech, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40151/B-Zbl, so sídlom: Revolučná 29, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 291 374, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť ALENOR International Investment, j. s. a., reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 235/B-Zbl, so sídlom: Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 54 907 217, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 4. 9. 2023.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Znalecký posudok č. 72_2023 - ocenenie nepeňažného vkladu.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023

Spoločnosť ALIMON s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 102885/B-Zbl, so sídlom: Budatínska 3230/16, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 48 079 243, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Altcare, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 109564/B-Zbl, so sídlom: Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 154 427, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plna moc.asice
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť AMELLYE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 105286/B-Zbl, so sídlom: Železničná 87, 900 27 Bernolákovo, IČO: 48 237 728, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť AMP Trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 101697/B-Zbl, so sídlom: Palisády 55, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 345 694, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť ANBRA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39129/B-Zbl, so sídlom: Brižitská 3471/63, 841 01 Bratislava-Dúbravka, IČO: 35 975 369, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plna moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť ANSIM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139145/B-Zbl, so sídlom: Stromová 13587/9A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 252 396, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Any Solution s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85044/B-Zbl, so sídlom: Strojnícka 95, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 864 563, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plna moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť ARCUS-AIR-LOGISTIC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32112/B-Zbl, so sídlom: Letisko M.R. Štefánika , 823 12 Bratislava, IČO: 35 889 837, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť assistance s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92730/B-Zbl, so sídlom: Cementárenská 19, 900 31 Stupava, IČO: 47 443 456, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť AVANZAR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 86552/B-Zbl, so sídlom: Šalviová 877/36, 821 01 Bratislava, IČO: 46 966 013, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spln.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť BD 5, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 69055/B-Zbl, so sídlom: Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 936 358, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Best Security Group, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80141/B-Zbl, so sídlom: Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 46 557 407, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť B-Gastro, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 106457/B-Zbl, so sídlom: Žltá 1, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 48 282 421, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť BK Print spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 93705/B-Zbl, so sídlom: Budatínska 3084/33, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 47 489 090, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Bla-žena s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92766/B-Zbl, so sídlom: Tylova 2, 831 04 Bratislava, IČO: 47 414 804, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Bling-Bling, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85223/B-Zbl, so sídlom: Lopúchová 13291/1, 831 01 Bratislava, IČO: 46 889 388, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť BLUE BOSON a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 7179/B-Zbl, so sídlom: Parková 2445/7, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 216 465, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Brand Camp, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 93574/B-Zbl, so sídlom: Nevädzová 6E, 821 01 Bratislava-Ružinov, IČO: 47 491 698, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Busy Bee s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 104992/B-Zbl, so sídlom: Pri Akadémii 373/36, 900 50 Hrubá Borša, IČO: 48 220 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Byty Bratislava s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91688/B-Zbl, so sídlom: Hálkova 1, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 391 634, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spln.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Caffee gallery, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 101602/B-Zbl, so sídlom: Družstevná 28, 902 03 Pezinok, IČO: 47 756 926, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť CAREER & STUDY WORLDWIDE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 88654/B-Zbl, so sídlom: Dopravná 20, 831 06 Bratislava-Vajnory, IČO: 47 123 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Central Services Management SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33348/B-Zbl, so sídlom: Trstínska 5/A, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 35 902 418, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť CIFA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 93690/B-Zbl, so sídlom: Dubová 12, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 47 493 585, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť CIM Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31289/B-Zbl, so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 881 551, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Cipele, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42812/B-Zbl, so sídlom: Seberíniho 1 , 821 03 Bratislava, IČO: 36 688 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť CK HelL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70507/B-Zbl, so sídlom: Pod Gaštanmi 8, 821 07 Bratislava, IČO: 45 960 011, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť C-LynneArities s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 94066/B-Zbl, so sídlom: Lieskovec 13, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, IČO: 47 515 279, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť COMMERCIAL CONTACT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 95743/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46 899 308, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Consult 02 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92277/B-Zbl, so sídlom: Znievska 28, 851 06 Bratislava, IČO: 47 423 447, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť CONTROL-VHS-SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 103562/B-Zbl, so sídlom: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 36 402 613, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- CONTROL-VHS-SK_KUV_splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť CoreSys s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 88408/B-Zbl, so sídlom: Iršajská 866/25, 900 91 Limbach, IČO: 47 098 163, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spln.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť CREATIVE PRESS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 89137/B-Zbl, so sídlom: Riečna 46/8, 900 66 Vysoká pri Morave, IČO: 47 160 110, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- CREATIVE PRESS s.r.o..zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť CSIKI, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 105065/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 938 206, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PM CSIKI, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť CUBIQ s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81289/B-Zbl, so sídlom: Na pasekách 1471/19, 831 06 Bratislava, IČO: 46 662 162, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Davorin BA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92582/B-Zbl, so sídlom: Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 943 173, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť DG Gastro s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 100075/B-Zbl, so sídlom: Húščavová 3, 841 01 Bratislava, IČO: 47 854 090, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť DH MEDICAMEN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 95767/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 47 612 797, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť DIABEDA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37042/B-Zbl, so sídlom: Sečovská 178/12, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 948 442, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Doprírody.sk s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 90891/B-Zbl, so sídlom: Kupeckého 3, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 47 324 261, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť EASY spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 163324/B-Zbl, so sídlom: Vajanského nábrežie 58/21, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 54 752 418, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Ekogreenpack s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 171291/B-Zbl, so sídlom: Grösslingová 2481/16, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 796 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť EKOSA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30913/B-Zbl, so sídlom: Novohorská 36, 831 06 Bratislava, IČO: 35 878 070, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Elbarto Holding s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 152852/B-Zbl, so sídlom: Gorkého 131/4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 769 422, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Ellacante, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68499/B-Zbl, so sídlom: Jeséniova 4/D, 831 01 Bratislava, IČO: 45 896 313, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť ELMA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 160639/B-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 12, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 558 883, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť ELusus s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 164591/B-Zbl, so sídlom: Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 971 438, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť EMIRAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 100017/B-Zbl, so sídlom: Gorazdova 47, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47 868 384, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plna moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Endorse s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85157/B-Zbl, so sídlom: Hollého 2154/3, 903 01 Senec, IČO: 46 884 726, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť e-real.sk s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 165324/B-Zbl, so sídlom: Obchodná 7579/66A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 065 074, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť ESC sk s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80608/B-Zbl, so sídlom: Pri tureckom kopci 797/7, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 46 616 560, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť ESELLA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 107215/B-Zbl, so sídlom: Krajná 16/30, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 44 659 679, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie-01450.zep
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť Esprit Club s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 99272/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 44 864 299, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť EWEREST group, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70856/B-Zbl, so sídlom: Malokarpatské námestie 10, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, IČO: 46 026 266, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc Janata.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť expanic, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43160/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 36 700 266, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť FAHRO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 124619/B-Zbl, so sídlom: Kazanská 20A, 821 07 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 51 258 366, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť FEEL IT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 105516/B-Zbl, so sídlom: Šalviova 34, 821 01 Bratislava, IČO: 48 240 346, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Felicity, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49093/B-Zbl, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 853 755, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť FHB Group, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53699/B-Zbl, so sídlom: Páričkova 18 , 821 08 Bratislava, IČO: 44 305 435, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť FIESTA production, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32588/B-Zbl, so sídlom: Staromestská 6/d, 811 03 Bratislava, IČO: 35 894 610, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- FIESTA production, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť FISCHERS, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 5413/B-Zbl, so sídlom: Sartorisova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 46 359 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť FLOWERSERVICE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 114927/B-Zbl, so sídlom: Šustekova 51, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 504 002, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť for House, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 89351/B-Zbl, so sídlom: Trnavská 5145/2C, 900 27 Bernolákovo, IČO: 47 133 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- for House, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť FRICC s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 110258/B-Zbl, so sídlom: Nezábudková 5, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 226 916, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PMOC OR FITZ.asice
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť GILACO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 111905/B-Zbl, so sídlom: Obchodná 60, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 356 216, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť Global solutions SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 105871/B-Zbl, so sídlom: Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 48 081 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť GoDom, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 109956/B-Zbl, so sídlom: Ligurčeková 18, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 50 225 499, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť GODS ANGEL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 110556/B-Zbl, so sídlom: Betliarska 12, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 48 189 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- GODS ANGEL_Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť GOLDLEX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33570/B-Zbl, so sídlom: Údernícka 9, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 904 828, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť GREEN RECYCLING s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 122517/B-Zbl, so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava, IČO: 46 805 664, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť GX Media s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 95187/B-Zbl, so sídlom: Kazanská 12257/5B, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 47 522 402, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- GX Media s. r. o..zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť H & M Hennes & Mauritz SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43837/B-Zbl, so sídlom: Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 718 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2021 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2021 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Hair LS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 89515/B-Zbl, so sídlom: Pri Šajbách 30, 831 06 Bratislava, IČO: 47 183 306, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Hang The Eyelids, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 94845/B-Zbl, so sídlom: Ipeľská 20, 900 27 Bernolákovo, IČO: 47 530 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Helena Kohútová s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85399/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 879 978, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Hellena INSPIRATIONS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 125738/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 18863/45E, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 273 772, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť HK VSR SR 20, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45729/B-Zbl, so sídlom: Trnavská 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 36 771 040, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plna moc advokata.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Hörmann Christian s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70490/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 014 691, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Hrast s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42821/B-Zbl, so sídlom: Žilinská 3, 811 05 Bratislava, IČO: 36 689 122, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť HRDLIČKA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45810/B-Zbl, so sídlom: Malé námestie 2873/18, 901 01 Malacky, IČO: 36 773 905, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Hydroenergia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43088/B-Zbl, so sídlom: Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, IČO: 36 698 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plna moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť HYPO FINANCE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33436/B-Zbl, so sídlom: Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 903 457, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť IASON, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48657/B-Zbl, so sídlom: Palisády 33 , 811 06 Bratislava, IČO: 43 796 729, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť IM 4U s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41788/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 50/C, 831 03 Bratislava, IČO: 36 661 309, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť InaJa s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 99068/B-Zbl, so sídlom: Hany Meličkovej 39, 841 05 Bratislava, IČO: 47 790 687, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plna moc.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť INEX TRADING s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91695/B-Zbl, so sídlom: Gorazdova 47, 811 04 Bratislava, IČO: 47 250 356, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plna moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť International Explorer sk, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 100700/B-Zbl, so sídlom: Ľudovíta Fullu 3416/9A, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 47 921 595, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spln.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Investin, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 7112/B-Zbl, so sídlom: Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 122 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- IIN-podpisovy vzor-P.Hronec.asice
Dátum doručenia: 12.09.2023
- IIN-VZ-notarska zapisnica z 03.08.2023 s novym znenim stanov.asice
Dátum doručenia: 12.09.2023

Spoločnosť J.Z.G.D. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48410/B-Zbl, so sídlom: Gelnická 20 , 831 06 Bratislava, IČO: 36 847 658, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť JHO Consulting s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 108343/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 082 329, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť JIVAS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32263/B-Zbl, so sídlom: Fedinova 4, 851 01 Bratislava, IČO: 35 891 378, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- JIVAS, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť K+K CONSULT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 88336/B-Zbl, so sídlom: Novohorská 36, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 47 090 928, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť KASPER SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 107159/B-Zbl, so sídlom: Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 50 028 197, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť KBSVE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 95718/B-Zbl, so sídlom: Furmanská 2410/2, 841 03 Bratislava, IČO: 47 595 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť KING KEBAP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 97566/B-Zbl, so sídlom: Gessayova 14, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 47 666 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spln.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť KNOTT spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13550/B-Zbl, so sídlom: Dolná 142, 900 01 Modra, IČO: 17 327 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Lavandu s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 104891/B-Zbl, so sídlom: Wolkrova 1126/41, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 48 203 220, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť LAWCOST, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 110551/B-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 764 485, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plna moc.asice
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť Layher s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39824/B-Zbl, so sídlom: Slovnaftská 104, 821 07 Bratislava, IČO: 36 286 281, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 03/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť LBMB s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 111659/B-Zbl, so sídlom: Košická 49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 334 239, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2022 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2022 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť LEDEMAR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 89649/B-Zbl, so sídlom: Damborského 1197/4, 841 01 Bratislava-Dúbravka, IČO: 43 816 983, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo .zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Liches s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 108326/B-Zbl, so sídlom: Petöfiho 54, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 50 117 289, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 02.01.2020
- Splnomocnenie 2.asice
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť Litelife s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74576/B-Zbl, so sídlom: Zámocká 8, 811 01 Bratislava, IČO: 46 264 884, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť LUKRA Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29669/B-Zbl, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 35 865 946, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť LYO O3 spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59940/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 50/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 913 893, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť MARBAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 123198/B-Zbl, so sídlom: Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 154 421, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť MARS plus, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 88821/B-Zbl, so sídlom: Vajanského nábrežie 64/5, 811 02 Bratislava, IČO: 47 133 538, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- MARS plus, s.r.o. - zakladateľská listina ÚZ 04092023.asice
Dátum doručenia: 12.09.2023

Spoločnosť MARSPER s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 112309/B-Zbl, so sídlom: Nákovná 9766/31, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 50 353 063, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina - nové znenie.zep
Dátum doručenia: 02.01.2020
- osvedčenie.zep
Dátum doručenia: 02.01.2020
- Rozhodnutie o zmene.zep
Dátum doručenia: 02.01.2020
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť Mastercard Europe SA, organizačná zložka, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 8843/B-Zbl, so sídlom: Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 54 864 658, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mastercard Europe SA - Annual accounts as per 31.12.2022 - FR.asice
Dátum doručenia: 12.09.2023
- Mastercard Europe SA - Annual accounts as per 31.12.2022 - ENG.asice
Dátum doručenia: 12.09.2023

Spoločnosť MDK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30419/B-Zbl, so sídlom: Starobystrická 104/923, 900 28 Zálesie, IČO: 35 873 264, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Medisyl group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 112689/B-Zbl, so sídlom: Pri Parku 31/A, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 50 411 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 02.01.2020
- Splnomocnenie na zastupovanie.zep
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť Michifu s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 122340/B-Zbl, so sídlom: Antolská 3936/6, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 081 016, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť MikoSlav, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 90947/B-Zbl, so sídlom: Račianska 96, 831 02 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 47 320 486, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Miruva s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 107432/B-Zbl, so sídlom: Bosákova 7, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 039 784, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť MLYNVET s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 134564/B-Zbl, so sídlom: Staré Grunty 9/B, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 180 646, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť MOVYS IKT, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 132661/B-Zbl, so sídlom: Piesočná 7, 821 04 Bratislava, IČO: 52 061 965, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť MPLV, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55585/B-Zbl, so sídlom: Čremchová 2F, 831 01 Bratislava, IČO: 44 493 894, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť MSTF s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 168487/B-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 284 736, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 04/2023 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za obdobie 04/2023 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Narine s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 95788/B-Zbl, so sídlom: Šúrska 1347/44, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 47 574 160, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť NAŠI s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 149063/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 299 086, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť NEWHOUSING, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 100660/B-Zbl, so sídlom: Béžová 3960/8, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 562 940, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť NITRA ACCO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 108003/B-Zbl, so sídlom: Krížna 47, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 055 194, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť NOMA CONSULTING, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23516/B-Zbl, so sídlom: Nobelova 16, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 806 338, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2022 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2022 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť NTT DATA Services Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 111613/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50 345 869, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 04/2022 - 03/2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť ORBIS STELLARUM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 96224/B-Zbl, so sídlom: Michalská 7, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47 613 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Panorama Holding s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 87870/B-Zbl, so sídlom: Haanova 10, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 47 052 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spln.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť PASS REALITY, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53244/B-Zbl, so sídlom: Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 44 247 044, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť PERSO GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 96834/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 6, 821 08 Bratislava, IČO: 47 622 962, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladateľská listina
Dátum doručenia: 29.05.2017

Spoločnosť PharmaMediDerma, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54209/B-Zbl, so sídlom: Palárikova 6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 329 105, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť POMAHAJBO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42692/B-Zbl, so sídlom: Gaštanová 10, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 36 685 496, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie na podanie navrhu.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Pro – Stage, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 89731/B-Zbl, so sídlom: Ľ. Zúbka 15, 841 01 Bratislava, IČO: 47 193 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Procure s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91028/B-Zbl, so sídlom: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava, IČO: 47 330 783, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť PSYCHOSALUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70754/B-Zbl, so sídlom: Strečnianska 13, 851 05 Bratislava, IČO: 45 875 448, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spln.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť QNELL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43670/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 15950/10G, 821 03 Bratislava, IČO: 36 712 833, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť RAJNIC CORPORATION, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38560/B-Zbl, so sídlom: Opavská 18 , 831 01 Bratislava, IČO: 35 967 897, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť RALE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 95335/B-Zbl, so sídlom: Nová 34/18, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 47 559 039, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť REALITY SERVICES, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36031/B-Zbl, so sídlom: Grösslingova 4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 35 935 383, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Renedge Labs. s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 96444/B-Zbl, so sídlom: Školská 31, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 47 620 692, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť rightLink v. o. s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 1783/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10 (138R), 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 016 619, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam majetku.asice
Dátum doručenia: 12.09.2023
- Zoznam prihlásených pohľadávok.asice
Dátum doručenia: 12.09.2023

Spoločnosť RK Inovation s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 103302/B-Zbl, so sídlom: Doležalova 15C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 48 015 784, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plna moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Rossa Creations s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 111280/B-Zbl, so sídlom: Šustekova 25, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 320 769, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť S&J mont s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 90834/B-Zbl, so sídlom: Čakanková 20420/1B, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 46 306 285, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť S-Air s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 113657/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 53, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 468 219, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť SAMOI s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 89542/B-Zbl, so sídlom: Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava, IČO: 47 172 070, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Samurai Restaurant s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 106268/B-Zbl, so sídlom: Dolná 181/48, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 191 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 18.05.2023

Spoločnosť Sante Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 106076/B-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, IČO: 48 280 003, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť SD business s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 97381/B-Zbl, so sídlom: Sibírska 55, 831 02 Bratislava, IČO: 47 566 663, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PM.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť SEDOM SERVIS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55749/B-Zbl, so sídlom: Vendelínska 1/A, 841 01 Bratislava, IČO: 44 489 200, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SEDOM SERVIS s. r. o..zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Seventy Eight International Ltd. s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92139/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 411 104, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PM Seventy Eight International Ltd. s. r. o..zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť SISCON, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 158581/B-Zbl, so sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 959 525, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 06/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť SK Fashion s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 165228/B-Zbl, so sídlom: Jarabinková 17562/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 55 017 215, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Sklenárstvo Mezei, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 101744/B-Zbl, so sídlom: Smolenická 3135/3, 851 05 Bratislava, IČO: 47 985 895, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spln.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť SlavRoss, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 90962/B-Zbl, so sídlom: Račianska 96, 831 02 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 47 323 744, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť SOFTGEN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 98483/B-Zbl, so sídlom: Sliačska 2, 831 02 Bratislava 3, IČO: 36 629 049, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť SOLID SECURITY SLOVENSKO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 162231/B-Zbl, so sídlom: Vajnorská 3371/142, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 238 345, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- UZSZ_Solid_Security_SK.pdf.asice
Dátum doručenia: 12.09.2023

Spoločnosť SORTier s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66712/B-Zbl, so sídlom: Kostolište 431, 900 62 Kostolište, IČO: 45 685 347, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť SunPrint s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 95368/B-Zbl, so sídlom: Mamateyova 1580/5, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 47 563 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Super Office, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 137102/B-Zbl, so sídlom: Bratská 3, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 51 948 010, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť superTV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55227/B-Zbl, so sídlom: Budyšínska 36, 831 02 Bratislava, IČO: 44 473 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plna moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Sven Oliver s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 95180/B-Zbl, so sídlom: Björnsonova 3045/10, 811 05 Bratislava, IČO: 47 545 925, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spln.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť SZP SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1811/B-Zbl, so sídlom: Pílová 13, 851 10 Bratislava, IČO: 30 774 691, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť TAXI-TAXI red cars s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63510/B-Zbl, so sídlom: Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, IČO: 45 422 915, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť TD Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 113582/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 456 776, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Tent, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30512/B-Zbl, so sídlom: Sibírska 55, 831 02 Bratislava, IČO: 35 874 074, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PM.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť The Home s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 86141/B-Zbl, so sídlom: Račianska 13800/24G, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 920 021, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť this is IT, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91913/B-Zbl, so sídlom: Zdravotnícka 2, 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce, IČO: 47 400 447, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť TK-CONSULT, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91002/B-Zbl, so sídlom: Lachova 22, 851 03 Bratislava, IČO: 47 345 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť TSG Slovak Republic s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4622/B-Zbl, so sídlom: Pasienková 7B, 821 06 Bratislava, IČO: 31 345 476, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 05/2022 - 04/2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Twin City II a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6468/B-Zbl, so sídlom: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 241 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť TYPE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46129/B-Zbl, so sídlom: Tolstého 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 255 009, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť UBM Development Slovakia s.r.o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 129087/B-Zbl, so sídlom: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 745 861, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 230909_Zakladatelska Listina_UBM Development Slovakia s.r.o., v likvidacii.asice
Dátum doručenia: 12.09.2023

Spoločnosť UVER INVEST, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41553/B-Zbl, so sídlom: Čremchová 2F, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 655 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Victory Slovakia, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 164713/B-Zbl, so sídlom: Strojnícka 4541/97, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 54 952 646, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Viest architekti s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85294/B-Zbl, so sídlom: Justičná 102711/9, 811 07 Bratislava, IČO: 46 875 034, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Viest architekti_KUV_splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť VIKINELA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 94440/B-Zbl, so sídlom: Alžbetin Dvor 1859, 900 42 Miloslavov, IČO: 46 001 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Vino via s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91632/B-Zbl, so sídlom: Ul. 29. augusta 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47 154 586, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Visio Group, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 158672/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 54 390 125, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Visio Reality s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 162780/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 54 763 975, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Vitality Rezort Stola, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 7466/B-Zbl, so sídlom: Prievozská 6, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 54 793 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť VLAMAR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39401/B-Zbl, so sídlom: Chlumeckého 11, 821 03 Bratislava - Ružinov, IČO: 35 979 089, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie VLAMAR s.r.o..zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť VNK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 161104/B-Zbl, so sídlom: Krajná 24, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 54 596 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 05/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Účtovná závierka za obdobie 05/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Vuntut s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 107265/B-Zbl, so sídlom: Veltlínska 5281/2, 902 01 Pezinok, IČO: 50 007 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 02.01.2020

Spoločnosť WANAKA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70411/B-Zbl, so sídlom: Fongová 6, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 45 984 646, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- spln.asice
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť WellCom, a.s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 3063/B-Zbl, so sídlom: Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 35 849 037, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť Winetime, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 90828/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, IČO: 31 715 729, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť With Desire s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 99464/B-Zbl, so sídlom: Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 815 426, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť X a. s. v likvidácií, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1668/B-Zbl, so sídlom: Valachovej 1819/1, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 35 742 089, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- zoznam majetku.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- zoznam pohladavok.asice
Dátum doručenia: 11.09.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 11.09.2023

Spoločnosť X Clarity, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91198/B-Zbl, so sídlom: Karpatská 18, 811 05 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 318 015, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Yacht-Pool s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 98520/B-Zbl, so sídlom: Mierová 179, 821 05 Bratislava, IČO: 47 653 124, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie-01355.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť YVATRADE PLUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33793/B-Zbl, so sídlom: Lidická 25, 821 04 Bratislava, IČO: 35 907 193, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PM YVATRADE PLUS, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť Zajarčie, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 90135/B-Zbl, so sídlom: Hrachová 9481/20, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44 353 600, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Spoločnosť ZULU ART, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 90737/B-Zbl, so sídlom: Družstevná 67/3, 831 04 Bratislava, IČO: 47 313 951, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc.zep
Dátum doručenia: 30.12.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1