Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R106692

OBCHODNÉ MENO: Scaff BAU s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30871/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lermontovova 911/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 

IČO: 46 534 831

DEŇ ZÁPISU: 08.02.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. administratívne služby

6. reklamné a marketingové služby

7. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

8. Vedenie účtovníctva

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Prípravné práce k realizácii stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Filip Čičmanec, Bydlisko: Názov obce: Diviaky nad Nitricou 253, PSČ: 972 25 , Dátum narodenia: 19.08.1991, Deň vzniku funkcie: 23.08.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Samuel Ševčík, Bydlisko: Názov obce: Diviaky nad Nitricou 81, PSČ: 972 25 , Dátum narodenia: 10.12.1993, Deň vzniku funkcie: 23.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: EURO SCAFFOLDING s.r.o., Sídlo: Názov obce: Diviaky nad Nitricou 253, PSČ: 972 25 , IČO 53 025 644

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1