Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R106693

OBCHODNÉ MENO: TeHo Bardejov, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53250/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 1090/86, Názov obce: Solčany, PSČ: 956 17 

IČO: 51 848 520

DEŇ ZÁPISU: 27.07.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov

2. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

3. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. administratívne služby

9. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

10. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. čistiace a upratovacie služby

13. elektroenergetika

14. výroba tepla, rozvod tepla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Šmíd, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavlíkova 515, Názov obce: Frýdek-Místek, PSČ: 738 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 18.09.1965, Deň vzniku funkcie: 30.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii v spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Pizzarelli s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavlíkova, Místek 515, Názov obce: Frýdek-Místek, PSČ: 73801 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 175 65 863

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: zmluva nemá číslo, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 08.12.2020

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Natland Pohledávková s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rohanské nábřeží 671/15, Názov obce: Karlín, Praha 8, PSČ: 186 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 193 74 879

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1