Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R106688

OBCHODNÉ MENO: DUVIL TRADE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36218/N

SÍDLO:  Názov obce: Malé Ripňany 59, PSČ: 956 07 

IČO: 47 573 708

DEŇ ZÁPISU: 10.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. pohostinská činnosť

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Viliam Ďuračka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 317/494, Názov obce: Veľké Ripňany, PSČ: 956 07 , Dátum narodenia: 11.11.1969, Deň vzniku funkcie: 10.12.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viliam Ďuračka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 317/494, Názov obce: Veľké Ripňany, PSČ: 956 07 , Dátum narodenia: 11.11.1969

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1