Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R106683

OBCHODNÉ MENO: A-X Management s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 60654/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 62, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 

IČO: 55 531 679

DEŇ ZÁPISU: 14.06.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)!

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

6. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

7. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

10. Vedenie účtovníctva

11. Finančný leasing

12. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

16. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Róbert Csenki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arany János utca 45, Názov obce: Budapest, PSČ: 1165 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 21.04.1979, Deň vzniku funkcie: 08.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Csenki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arany János utca 45, Názov obce: Budapest, PSČ: 1165 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 21.04.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1