Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R106687

OBCHODNÉ MENO: DJP Develop, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 60406/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 1959/73, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 

IČO: 55 462 961

DEŇ ZÁPISU: 19.05.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Čistiace a upratovacie služby

7. Administratívne služby

8. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Fotografické služby

18. Dizajnérske činnosti

19. Faktoring a forfaiting

20. Vedenie účtovníctva

21. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

22. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

23. Finančný lízing

24. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

25. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

26. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

27. Poskytovanie služieb osobného charakteru

28. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Dufala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 1078/23, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 25.09.1997, Deň vzniku funkcie: 04.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Dufala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 1078/23, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 25.09.1997

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1