Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R106685

OBCHODNÉ MENO: BIRO Group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53176/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 315/8, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 

IČO: 53 510 291

DEŇ ZÁPISU: 23.12.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Administratívne služby

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Finančný lízing

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

14. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

15. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

16. Čistiace a upratovacie služby

17. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

18. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

19. Vedenie účtovníctva

20. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

21. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

22. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

23. Prípravné práce k realizácii stavby

24. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

25. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

26. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

27. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

28. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Erik Esztergályos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 597/13, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 27.09.1992, Deň vzniku funkcie: 17.08.2023

Meno a priezvisko: Martina Kún Meton, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká Lúč 29, Názov obce: Lúč na Ostrove, PSČ: 930 03 , Dátum narodenia: 07.01.1983, Deň vzniku funkcie: 17.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martina Kún Meton, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká Lúč 29, Názov obce: Lúč na Ostrove, PSČ: 930 03 , Dátum narodenia: 07.01.1983

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Erik Esztergályos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 597/13, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 27.09.1992

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1