Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R106682

OBCHODNÉ MENO: ACS Plyn s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50932/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 1090/86, Názov obce: Solčany, PSČ: 956 17 

IČO: 35 972 360

DEŇ ZÁPISU: 03.01.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

6. prieskum trhu a analýza verejnej mienky,

7. obchodné poradenstvo - marketing v rozsahu voľných živností,

8. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

9. vedenie účtovníctva,

10. počítačové služby,

11. plynárenstvo v rozsahu dodávka plynu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Šmíd, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavlíkova 515, Názov obce: Frýdek-Místek, PSČ: 738 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 18.09.1965, Deň vzniku funkcie: 30.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii v spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Pizzarelli s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavlíkova, Místek 515, Názov obce: Frýdek-Místek, PSČ: 73801 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 17565863

Výška vkladu: 8 470 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 8 470 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: zmluva nemá číslo, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 08.12.2020

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Nathland Pohledávková s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rohanské nábřeží 671/15, Názov obce: Karlín, Praha 8, PSČ: 18600 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 19374879

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 470 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 470 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 29.11.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 30.01.2006 - rozšírenie predmetu podnikania, vymenovanie členov dozornej rady.

3. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 29.6.2007.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.12.2007. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.2007.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2008.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.03.2009.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.11.2009.

8. Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 31.05.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.06.2010. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.06.2010.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zrušení dozornej rady spoločnosti zo dňa 03.12.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1