Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R106686

OBCHODNÉ MENO: CREATION BUSINESS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26991/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 813/40, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 36 805 611

DEŇ ZÁPISU: 17.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti,

6. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,

7. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,

8. automatizované spracovanie údajov,

9. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,

10. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov,

11. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

12. administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce,

13. prieskum trhu a verejnej mienky,

14. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

16. prípravné práce k realizácii stavieb

17. prenájom hnuteľných vecí

18. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Rita Orlíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 655/2, Názov obce: Nitra - Chrenová, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 06.06.1977, Deň vzniku funkcie: 31.08.2007

Meno a priezvisko: Ing. Oldřich Kyslinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osvětimany 25, Názov obce: Osvětimany, PSČ: 68742 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.04.1947, Deň vzniku funkcie: 26.08.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Oldřich Kyslinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osvětimany 25, Názov obce: Osvětimany, PSČ: 68742 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.04.1947

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 04.07.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.8.2007.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.6.2009.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.03.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1