Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R106672

OBCHODNÉ MENO: CoIS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 61285/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaskyňová 457/2, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 55 740 596

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Čopjan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaskyňová 457/2, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 19.11.1984, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Čopjan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaskyňová 457/2, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 19.11.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1