Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R106673

OBCHODNÉ MENO: DUAL TRADE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 61294/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám.Kossútha 3087/1, vchod č. 104, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 55 710 603

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Laura Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová ulica 3095/23, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 15.08.1987, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Laura Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová ulica 3095/23, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 15.08.1987

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: SHARJAH s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nádvorie Európy 3674, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , IČO 54 580 285

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1