Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R106789

OBCHODNÉ MENO: Viera Slavkovská, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45770/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Široká 1828/11, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 55 386 857

DEŇ ZÁPISU: 20.04.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

4. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno - hospodárskej povahy

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Finančné sprostredkovanie v sektore starobného dôchodkového sporenia - podriadený finančný agent

8. Finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu – podriadený finančný agent

9. Finančné sprostredkovanie v sektore doplnkového dôchodkového sporenia – podriadený finančný agent

10. Finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia – podriadený finančný agent

11. Finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov – podriadený finančný agent

12. Finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov – podriadený finančný agent

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Viera Slavkovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Široká 1828/11, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 28.11.1960, Deň vzniku funkcie: 20.04.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viera Slavkovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Široká 1828/11, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 28.11.1960

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1