Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R106779

OBCHODNÉ MENO: JKS PLUS, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13699/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bardejovská 38/A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06 

IČO: 36 481 530

DEŇ ZÁPISU: 16.09.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu živnosti voľnej

4. - prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Saulius Antanavičius, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kauno 12, Názov obce: Vilnius, PSČ: 03214 , Štát: Litovská republika , Dátum narodenia: 31.12.1985, Deň vzniku funkcie: 22.10.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: H + H beton s.r.o. , Sídlo: Názov obce: Přibice 438, PSČ: 691 24 , Štát: Česká republika 

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 597/02, Nz 536/02 zo dňa 28.8.2002 spísanou JUDr. Vladimírom Čuchtom, notárom v Prešove podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Na Okresnom súde Prešov bolo dňa 13.7.2023 začaté konanie o zrušenie spoločnosti JKS PLUS, spol. s r.o. so sídlom Bardejovská 38/A, 080 06 Prešov, IČO: 36 481 530, Sro 13699/P, pod sp.zn. 8CbR/8/2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1