Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R106786

OBCHODNÉ MENO: PALOR s.r.o

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28587/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petržalská 1637/2, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 

IČO: 47 374 471

DEŇ ZÁPISU: 29.08.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Reklamné a marketingové služby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Počítačové služby

7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Administratívne služby

9. Chov vybraných druhov zvierat

10. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

11. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

12. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

13. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Kuriérske služby

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

19. Vedenie účtovníctva

20. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

21. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. Čistiace a upratovacie služby

23. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

24. Pánske, dámske a detské kaderníctvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavol Rusňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petržalská 1637/2, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 11.02.1988, Deň vzniku funkcie: 29.08.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavol Rusňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petržalská 1637/2, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 11.02.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Prešov bolo dňa 16.7.2023 začaté konanie o zrušenie spoločnosti PALOR s.r.o. so sídlom Petržalská 1637/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 47 374 471, Sro 28587/P, pod sp.zn. 4CbR/16/2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1