Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R106782

OBCHODNÉ MENO: Lu-Ro s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36150/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 1104/9, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 

IČO: 51 545 772

DEŇ ZÁPISU: 29.03.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

5. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

6. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

7. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

12. Administratívne práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Kušnír, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 1094/42, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 18.09.1986, Deň vzniku funkcie: 29.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti osobne, samostatne a neobmedzene v celom rozsahu tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Kušnír, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 1094/42, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 18.09.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1