Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R106785

OBCHODNÉ MENO: PAETKA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35052/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská Lomnica 262, Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 059 60 

IČO: 51 050 153

DEŇ ZÁPISU: 16.08.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. Fotografické služby

5. Výroba hračiek a hier

6. Výroba bižutérie a suvenírov

7. Odevná výroba

8. Textilná výroba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Petra Lukáčiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská Lomnica 262, Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 059 60 , Dátum narodenia: 25.04.1981, Deň vzniku funkcie: 16.08.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne v celom rozsahu. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Petra Lukáčiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská Lomnica 262, Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 059 60 , Dátum narodenia: 25.04.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Prešov bolo dňa 24.08.2023 začaté konanie o zrušenie spoločnosti: PAETKA s.r.o., IČO: 51 050 153, pod sp. zn. 8CbR/4/2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1