Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R106788

OBCHODNÉ MENO: Typesi s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34145/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nový sad 1568/5, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 

IČO: 50 739 697

DEŇ ZÁPISU: 23.02.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Administratívne služby

7. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť)

8. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výrova jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Šnyr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nový sad 1568/5, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 23.12.1978, Deň vzniku funkcie: 23.02.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Šnyr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nový sad 1568/5, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 23.12.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1