Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R106780

OBCHODNÉ MENO: Karlkab s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45066/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severná 1410/3, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 

IČO: 55 079 075

DEŇ ZÁPISU: 14.12.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

2. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

3. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Karol Hlavač, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lanškrounská 1599/15, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 19.04.1989, Deň vzniku funkcie: 08.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Karol Hlavač, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lanškrounská 1599/15, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 19.04.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1