Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R106783

OBCHODNÉ MENO: Mc EMBER s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38118/P

SÍDLO:  Názov obce: Soľ 502, PSČ: 094 35 

IČO: 52 315 622

DEŇ ZÁPISU: 13.04.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

2. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

3. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

8. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Sťahovacie služby

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: František Mitáč, Bydlisko: Názov obce: Soľ 502, PSČ: 094 35 , Dátum narodenia: 03.12.1990, Deň vzniku funkcie: 13.04.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: František Mitáč, Bydlisko: Názov obce: Soľ 502, PSČ: 094 35 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Prešov bolo dňa 3.9.2023 začaté konanie o zrušenie spoločnosti Mc EMBER, s. r. o. so sídlom Soľ 502, 094 35 Soľ, IČO: 52 315 622, Sro 38118/P, pod sp.zn. 2CbR/20/2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1