Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R106772

OBCHODNÉ MENO: Barttrade s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41856/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 61, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 52 833 305

DEŇ ZÁPISU: 19.12.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba potravinárskych výrobkov

2. Výroba nápojov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

6. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

7. Prevádzkovanie výdajne stravy

8. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

12. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Géza Bártfai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Béke Út 23, Názov obce: Sajóbábony, PSČ: 3792 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 21.11.1990, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Géza Bártfai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Béke Út 23, Názov obce: Sajóbábony, PSČ: 3792 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 21.11.1990

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Prešov bolo dňa 30.08.2023 začaté konanie o zrušenie spoločnosti: Barttrade s.r.o., IČO: 52 833 305, pod sp. zn. 4CbR/17/2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1