Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R106773

OBCHODNÉ MENO: ELEVEN 11, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32955/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kišovce 546, Názov obce: Hôrka, PSČ: 059 12 

IČO: 50 325 906

DEŇ ZÁPISU: 21.05.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Reklamné a marketingové služby

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Čistiace a upratovacie služby

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Róbert Javorský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kišovce 546, Názov obce: Hôrka, PSČ: 059 12 , Dátum narodenia: 14.05.1977, Deň vzniku funkcie: 13.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Javorský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kišovce 546, Názov obce: Hôrka, PSČ: 059 12 , Dátum narodenia: 14.05.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Prešov bolo dňa 13.7.2023 začaté konanie o zrušenie spoločnosti ELEVEN 11, s.r.o., so sídlom Kišovce 546, 059 12 Hôrka, IČO: 50 325 906, Sro 32955/P, pod sp.zn. 8CbR/9/2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1