Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R106776

OBCHODNÉ MENO: H&H Personel s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30840/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerovce 120, Názov obce: Majerovce, PSČ: 094 09 

IČO: 47 915 196

DEŇ ZÁPISU: 25.09.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

11. Výkon činnosti stavbyvedúceho

12. Výkon činnosti stavebného dozoru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Ladislav Hromada, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 999/166, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 24.09.1955, Deň vzniku funkcie: 25.09.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mária Hromadová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 999/166, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 23.03.1967

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Prešov bolo dňa 28.6.2023 začaté konanie o zrušenie spoločnosti H&H Personel s.r.o. so sídlom Majerovce 120, 094 09 Majerovce, IČO: 47 915 196, Sro 30840/P, pod sp.zn. 7CbR/19/2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1