Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R106770

OBCHODNÉ MENO: InnoCraft s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46521/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovinky 1092/27, Názov obce: Lipany, PSČ: 082 71 

IČO: 55 717 748

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

5. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

8. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

9. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

11. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

12. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Goliaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heyrovského 2054/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 05.10.1993, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Goliaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heyrovského 2054/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 05.10.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1