Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R106769

OBCHODNÉ MENO: FinAnita s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46518/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 14749/135A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 55 717 691

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

7. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Anita Klimková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tarasa Ševčenka 3939/34, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 01.03.1999, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Anita Klimková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tarasa Ševčenka 3939/34, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 01.03.1999

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1