Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R106768

OBCHODNÉ MENO: DELWAY energy s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46519/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slavkovská 1809/25F, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 

IČO: 55 700 632

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výkon činnosti energetického audítora

2. Výkon činnosti stavebného dozoru

3. Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov - vetranie a klimatizácia - vykurovanie a príprava teplej vody - elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

6. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Vedenie účtovníctva

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Erik Šleboda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Možiarska 1461/5, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 16.10.1988, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Erik Šleboda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Možiarska 1461/5, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 16.10.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1