Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R106634

OBCHODNÉ MENO: Vladimír Krchňák, v.o.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 10177/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätovavrinecká 13920/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 

IČO: 36 279 692

DEŇ ZÁPISU: 25.01.2006

PRÁVNA FORMA: Verejná obchodná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. zasielateľstvo

2. cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava

3. skladovanie a uskladňovanie, manipulácia s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

4. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

5. prenájom motorových vozidiel a prívesných vozíkov

6. prenájom strojov a prístrojov

7. prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá

8. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

11. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných a doplnkových činností ( čistiace a upratovacie práce )

12. reklamná a propagačná činnosť

13. montáž sadrokartónu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: spoločníci

Obchodné meno/názov: RB portfolio 46 s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätovavrinecká 13920/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , IČO 55 545 912, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Zástupca

Meno a priezvisko: Mgr. Veronika Bilkovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätovavrinecká 13920/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 28.03.1988

Obchodné meno/názov: RB portfolio 47 s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätovavrinecká 13920/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , IČO 55 543 812, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Zástupca

Meno a priezvisko: Mgr. Veronika Bilkovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätovavrinecká 13920/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 28.03.1988

Spôsob konania v mene verejnej obchodnej spoločnosti: Spoločníci konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: RB portfolio 46 s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätovavrinecká 13920/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , IČO 55 545 912

Obchodné meno/názov: RB portfolio 47 s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätovavrinecká 13920/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , IČO 55 543 812

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1