Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R106633

OBCHODNÉ MENO: Trabo s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53967/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Doba 591/6, Názov obce: Chtelnica, PSČ: 922 05 

IČO: 55 380 140

DEŇ ZÁPISU: 21.04.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

2. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

3. Poskytovanie služieb osobného charakteru

4. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Radovana Samuhelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Doba 591/6, Názov obce: Chtelnica, PSČ: 922 05 , Dátum narodenia: 08.10.1989, Deň vzniku funkcie: 21.04.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Radovana Samuhelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Doba 591/6, Názov obce: Chtelnica, PSČ: 922 05 , Dátum narodenia: 08.10.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1