Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R106629

OBCHODNÉ MENO: naturlicht s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54919/T

SÍDLO:  Názov obce: Žlkovce 276, PSČ: 920 42 

IČO: 45 981 451

DEŇ ZÁPISU: 25.01.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

6. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

7. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

8. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

9. prenájom hnuteľných vecí

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. reklamné a marketingové služby

12. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. vydavateľská činnosť

14. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

16. výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá asignalizácie

17. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

18. prípravné práce k realizácii stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Hečko, Bydlisko: Názov obce: Žlkovce 276, PSČ: 920 42 , Dátum narodenia: 04.12.1975, Deň vzniku funkcie: 02.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Hečko, Bydlisko: Názov obce: Žlkovce 276, PSČ: 920 42 , Dátum narodenia: 04.12.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1