Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R106631

OBCHODNÉ MENO: Pien Technology s. r. o. v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39020/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Senecká 27, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 

IČO: 50 639 293

DEŇ ZÁPISU: 03.01.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiťeľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Administratívne služby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Výroba výrobkov z plastu

7. Výroba športových potrieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ingmar Pien, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Albert-Einstein-Ring 15, Názov obce: Kleinmachnow, PSČ: 14532 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 28.03.1964, Deň vzniku funkcie: 21.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ingmar Pien, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Albert-Einstein-Ring 15, Názov obce: Kleinmachnow, PSČ: 14532 , Štát: Nemecká spolková republika 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 31.05.2022

Vyhlásenie konkurzu - popis: Uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 23K/4/2021 - 102 zo dňa 19.05.2022, právoplatným dňa 31.05.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Pien Technology s. r. o., IČO: 50 639 293, so sídlom Senecká 27, 931 01 Šamorín, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 39020/T.

Správca konkurznej podstaty

Meno a priezvisko: JUDr. Erik Bilský, Značka: S1477, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekárska 11, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Deň vzniku funkcie: 05.10.2022

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1