Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R106630

OBCHODNÉ MENO: NM2021 China s. r. o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48535/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezábudková 471/8, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 53 587 529

DEŇ ZÁPISU: 18.02.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

3. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

4. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

5. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

6. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Vedenie účtovníctva

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

12. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

13. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

14. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Dizajnérske činnosti

16. Administratívne služby

17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michal Ukropec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrobákova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 14.08.1976, Deň vzniku funkcie: 18.02.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a menu a priezvisku konateľ pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: twinzo j.s.a., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezábudkova 471/8, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , IČO 53 256 506

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 09.09.2023

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Ľubomíra Bošanská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strečnianska 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 11.01.1978, Deň vzniku funkcie: 09.09.2023

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná a podpisuje v mene Spoločnosti samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1