Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R106632

OBCHODNÉ MENO: Stavebniny SKALSTAV, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12428/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Jurkoviča 22, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 

IČO: 36 240 664

DEŇ ZÁPISU: 14.12.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť

4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

5. reklamná činnosť

6. výroba transportného betónu

7. prenájom strojov a prístrojov

8. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Chalupka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelňa 2813/14, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 31.08.1968, Deň vzniku funkcie: 14.12.2000

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: František Androvič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meňhartka 2370/5A, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 29.09.1978

Výška vkladu: 1 659,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 659,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Chalupka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelňa 2813/14, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 , Dátum narodenia: 31.08.1968

Výška vkladu: 4 979,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 979,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 07.11.2000 do notárskej zápisnice N 846/2000, Nz 588/2000 podľa slovenského práva.

2. Zmena bydliska konateľa a spoločníka spoločnosti Petra Chalupku (z Partizánska 2118/7, Skalica, na Tehelňa 2417/37, Skalica.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1