Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R106625

OBCHODNÉ MENO: LM Express s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32460/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nitrianska 5, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 47 390 166

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Reklamné a marketingové služby

6. Vedenie účtovníctva

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. opravy a montáž určených meradiel

9. cestná nákladná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Jarabica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Rekreačná 8837/44, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 15.10.1975, Deň vzniku funkcie: 17.01.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Obchodnej spoločnosti koná Konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí Konateľ k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Obchodnej spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Jarabica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Rekreačná 8837/44, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 15.10.1975

Výška vkladu: 70 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 70 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  70 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  70 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1